Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:37

TJTV400 Viestinnän teoreettiset perusteet, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.3.12 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.3.12 - 28.5.12
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 31.3.12 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.3.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tiina Parkkonen (tiina.parkkonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 55
Maksimi osallistujamäärä: 60
Sopii vielä: 5
Organisaatiot:Digitaalinen media (TKTL) (DM), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopisto (JY), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Sisältö:

Opintojakson tavoitteena on perehtyä viestinnän keskeisimpiin näkökulmiin, teorioihin ja käsitteisiin, joiden ymmärtäminen tukee tietojärjestelmien suunnittelua ja arviointia. Opintojakson aikana tarkastellaan viestinnän eri muotoja ja kanavia sekä viestinnän tavoitteita ja tehtäviä. Opintojaksoon liittyvässä itsenäisesti tehtävässä esseetehtävässä sovelletaan prosessikirjoittamisen menetelmiä. Opiskelijat osallistuvat pienryhmissä vertaisryhmätyöskentelyyn sekä saavat esseestään henkilökohtaista palautetta sekä opastusta kirjoittamiseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

1) selittää keskeisimmät vuorovaikutusta ohjaavat ja säätelevät tekijät (B2, B3)

2) esitellä viestinnän eri kanavia ja merkkijärjestelmiä (A1)

3) analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen funktioita, tavoitteita ja tehtäviä (1A, 1B, 3A)

4) selittää interpersonaalisen viestinnän, ryhmäviestinnän ja joukkoviestinnän keskeisimmät teoriat (A1)

5) tulkita ja vertailla tietojärjestelmätieteen näkökulmasta keskeisiä viestinnän käsitteitä ja perusteorioita (2A, B2)

6) tuottaa esseen kurssin aihealueeseen liittyen, käyttäen hyödykseen vertaisryhmätyöskentelyä ja saatua palautetta sekä prosessikirjoittamisen menetelmiä kirjoittamisensa tukena (1A, 1B, 1C, 3A, 3B)

Opetusmuodot:

Luennot, vertaisryhmätyöskentely ja yksilöohjaus.

Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille, vertaisryhmätyöskentely pienryhmissä ja arvioitavana suorituksena esseetehtävä.

Kurssin työmäärä:

Opintojakson opintopisteiden perusteet (5 op = opiskelijan työmäärä 5*27h = 135h):

  • Luennot 16 h.
  • Itsenäinen esseetyöskentely 85h.
  • Esseeklinikka 4h.
  • Vertaisryhmätyöskentely pienryhmissä 30h.
  • Mahdollinen palautekeskustelu.
Aikataulu:

Luennot

Esseeklinikka I

Esseeklinikka II

Palautetapaamisajat ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus:

Luennoilla jaettava materiaali ja omatoiminen tiedonhaku.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 60
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 31.3.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Delta11to15.3.201212:15-14:00ParkkonenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 312ke21.3.201214:15-16:00ParkkonenTapahtuman tiedot
3Ag Delta12to22.3.201212:15-14:00ParkkonenTapahtuman tiedot
4Ag C23413ke28.3.201214:15-16:00ParkkonenTapahtuman tiedot
5Ag Delta13to29.3.201212:15-14:00ParkkonenTapahtuman tiedot
6Ag C23315ke11.4.201214:15-16:00ParkkonenTapahtuman tiedot
7Ag Delta15to12.4.201212:15-14:00ParkkonenTapahtuman tiedot
8Ag Gamma16ke18.4.201214:15-16:00ParkkonenTapahtuman tiedot
9Ag C23117ke25.4.201214:15-16:00ParkkonenEsseeklinikkaTapahtuman tiedot
10Ag Delta18ke2.5.201214:15-16:00ParkkonenEsseeklinikkaTapahtuman tiedot