Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:53

TJTST10 Tietojärjestelmien kehittämismenetelmät, 5 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.12.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~mauri/tjtst10/Outline_11.pdf
Alkaa - päättyy: 5.9.11 - 24.10.11
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 16.12.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 16.12.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Mauri Leppänen (mauri@cs.jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 37
Maksimi osallistujamäärä: 60
Sopii vielä: 23
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmät (TKTL) (TJ)
Sisältö:

Peruskäsitteitä; Tietojärjestelmien kehittäminen ja menetelmät; RUP; Ketterät menetelmät (Scrum, XP, kanban, Lean); Käyttäjäkeskeinen kehittäminen; Avoimen koodin (OSS) mukainen kehittäminen; Mallintaminen ja malliperusteiset lähestymistavat (MDA, DSL); Kehittämisen hajauttaminen ja ulkoistaminen; Tuotehallinta; Menetelmäkehitys ja ohjelmistoprosessien parantaminen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää, mitä menetelmä ja menetelmätietämys tarkoittavat ja mitkä ovat menetelmän roolit ja soveltamistavat käytännössä sekä miten menetelmät ovat kehittyneet (A2, B2,C2); tuntee RUP-, Scrum, XP-, Kanban- ja Lean-menetelmät (A2, B2,C2);  tuntee uusimpia lähestymistapoja (MDA, DSL, OSS ja UCD)  ja niiden keskeisiä periaatteita (A2, B2,C2,A3); tietää hajautetun ja ulkoistetun kehittämisen periaatteita, hyötyjä, ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja (A2, B2,C2); tietää tuotehallinnan sisällön, tavan tarkastella tuotehallintaa kypsyysmallin avulla sekä tuotteistamiseen johtavan prosessin (A2, B2,C2); osaa jäsentää kehittämistilanteita ja ottaa tilannetekijöitä huomioon menetelmien valinnassa ja sovittamisessa (A2, B2,C2); ymmärtää menetelmäkehityksen osana ohjelmistoprosessien parantamista (A2, B2,C2); osaa tehdä pienen tutkielman luonteisen harjoitustyön aihealueeseen liittyvästä aiheesta, esittää sen muille ja kommentoida muiden esityksiä (A1, B1, B3, C3, B4)

Esitiedot:

Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu.

Opetusmuodot:Luennot (30 h),kirjallisuuteen perustuva harjoitustyö, seminaari-istunnot
Suoritustavat:Tentti. Harjoitustyö.
Kurssin työmäärä:

Luennot 30 h; Harjoitustyön tekeminen 55 h; Seminaariesityksen valmistelu ja seminaariin osallistuminen 10 h; Tentti + valmistautuminen 40 h

Kirjallisuus:

Leppänen M., Information Systems Development Methods - luentokalvot 2011. Edellisen lisäksi Optiman kautta saatavilla suuri joukko oheismateriaalia.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 37, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa36ma5.9.201114:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali37ma12.9.201114:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali38ma19.9.201114:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali39ma26.9.201114:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali40ma3.10.201114:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali41ma10.10.201114:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali42ma17.10.201114:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
8Ag Beeta43ma24.10.201114:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 37, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Delta36ke7.9.201112:15-14:00LeppänenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 337ke14.9.201112:15-14:00LeppänenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 338ke21.9.201112:15-14:00LeppänenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 339ke28.9.201112:15-14:00LeppänenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 340ke5.10.201112:15-14:00LeppänenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 341ke12.10.201112:15-14:00LeppänenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 342ke19.10.201112:15-14:00LeppänenTapahtuman tiedot

Seminaarit [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaariryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 200
ilm.aika: 29.5.2011 00:00 - 29.12.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23147ma21.11.201110:15-14:00LeppänenTapahtuman tiedot
Seminaariryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 200
ilm.aika: 29.5.2011 00:00 - 29.12.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23148ma28.11.201112:15-16:00LeppänenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 28.10.2011 (lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 24.10.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 343pe28.10.201112:00-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
Tentti 2.12.2011 (1.uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.11.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 348pe2.12.201112:00-16:00LeppänenTapahtuman tiedot
Tentti 17.2.2012 (2.uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 13.2.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 37pe17.2.201212:00-16:00LeppänenTapahtuman tiedot