Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:09

TJTSD63 Laboratory Work in Digital Media (Digitaalisen median harjoitus- tai laboratoriotyö), 2 - 6 op, Practical works in digital media and global information systems [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~japawlow/teaching_2010.html
Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 17.8.12
Opettaja(t): Philipp Holtkamp (philipp.holtkamp@jyu.fi)
Tutkimusprofessori Jan Pawlowski (jan.pawlowski@jyu.fi)
Laajuus: 2 - 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 5
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Digitaalinen media (TKTL) (DM), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Mobile Technology and Business (MOTEBU), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Ajankohtaista:[Ei käännetty kuvausta.] Check the course homepage for recent topics and events
Sisältö:Harjoitustyö,jonka aihe, tavoitteet ja laajuus, sekä työn raportointi on sovittava erikseen ohjaajan kanssa ennen työn aloittamista.
Osaamistavoitteet:Digitaaliseen mediaan, rakenteisiin dokumentteihin, tai dokumenttien hallintaan liittyvä harjoitustyö, jossa syvennetään aihepiirin tuntemusta opiskelijan kanssa sovittujen oppimistavoitteiden mukaisesti. Työ voi käsittää esimerkiksi pienen sovelluksen laatimisen tai arvioinnin, tiettyyn rakenteisten dokumenttien kielimääritykseen perehtymisen, tai demonstraation laatimisen sovittavasta aiheesta.
Esitiedot:Digitaalisen median linjan esititietovaatimukset. Lisäksi aiheen mukaiset tapauskohtaiset vaatimukset.
Valintamenettely:The course is targeted mainly to students majoring on Digital Media.
Opetusmuodot:Yksilöohjaus, erikseen sovittavat katselmoinnit. Itsenäinen yksilö-tai ryhmätyöskentely.
Suoritustavat:Itsenäistä työskentelyä. Suoritus arvoidaan asteikolla 1-5.
Kurssin työmäärä:[Ei käännetty kuvausta.] 2-6 ECTS
Aikataulu:Opiskelijan kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti. To agree on a personal schedule and join the course please send an e-mail to the lecturer.