Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:08

TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä, 3 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.12.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/Members/pajubrat/usability/johdatus-kaytettavyyteen
Alkaa - päättyy: 27.10.11 - 16.12.11
Ilmoittautumisaika: 14.5.11 klo 0:00 - 16.12.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 16.12.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pauli Brattico (pajubrat@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 234
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:

Opintojakson tavoitteena on esitellä ihmisen ja käyttäjän näkökulmaa tietojärjestelmien kehitystyössä. Lisäksi kurssilla sivutaan käytettävyyden psykologiaa sekä käytettävyyden toteutusteknisiä aspekteja. Ydinasiana on oivaltaa, että käytettävyys ei ole käyttöliittymän kosmetiikkaa. Kurssin materiaalina ovat videoluennot sekä vuosittain vaihtuva lisämateriaali.

Kurssin johdanto-osuudessa pohditaan käytettävyysongelmien alkuperää. Näkökulmana on käyttäjän motivaatio (luento 1). Sen jälkeen luodaan katsaus käyttäjän motivaatio-ongelmien alkuperään, jolloin keskeiseksi ongelmaksi muodostuu ohjelman tekijä eli ”koodaaja” sekä ohjelmointiin liittyvä kehitysprosessi sekä näiden yhdessä tuottamat käyttäjän kannalta ylitsepääsemättömät oheisilmiöt (luento 2 ja luento 3). Tavoitteena on ymmärtää, että ohjelman tekijöiden tarpeet poikkeavat käyttäjän tarpeista. Esimerkkinä käytetään käyttöjärjestelmiä (Windows, Linux/OpenSource, MacOS). Lisäksi käydään läpi eräitä käytettävyyteen liittyviä myyttejä (luento 4, osa 2), eli vääriä uskomuksia käytettävyydestä ja sen syntymekanismeista. Todellisen käyttäjän luonnetta selvitellään luennossa 5, missä myös esitellään ns. persoonamenetelmä, skenaariot ja tehtäväanalyysi. Käytettävyysheuristiikkoja käydään läpi luennossa 7. Nämä ovat eräänlaisia peukalosääntöjä siitä, mitä käyttöliittymässä pitäisi ottaa huomioon. Tässä yhteydessä käydään läpi kaksi esimerkkiä huonosta käytettävyydestä (luento 8, osat 1-2). Luento 9 käsittelee informaatiorakennetta, jota voidaan pitää vuorovaikutussuunnittelun perustana.

Seuraavaksi käsitellään ihmisen aistien toimintaa ja näiden havaintojen vaikutusta käytettävyyteen ja käytettävyyssuunnitteluun (luento 10, 11). Ydinhavaintona on ihmisen aistijärjestelmien voimakkuus, tarkkuus, nopeus ja tiedostamattomuus. Tällä perustellaan näkemystä, että ihmisen aistivaikutelmien manipulaatio vaatii kokemusta ja ammattitaitoa. Tätä tehtävää ei voida jättää koodajalle, vaan tarvitaan erityisosaamista. Luento 12 tarkastelee käytettävyysheuristiikkoja käyttäjäpsykologian näkökulmasta. Ideana on yhdistää psykologista tietoa käytännön suunnittelutyöhön, sekä esitellä käyttäjäpsykologian näkökulma.

Webin käytettävyyttä käydään läpi omassa kokonaisuudessaan (luento 13), minkä jälkeen paneudutaan graafisen käyttöliittymän olemukseen, historiaan ja rakentamiseen (luento 14). Tässä käsitellään esimerkkeinä hiireen toimintaa sekä dialogien käyttöä graafisina komponentteina. Lopuksi kurssilla paneudutaan käytettävyysmenetelmiin, jossa erityisenä kokonaisuutena käytettävyystestaus (luento 15). Luento 16 käsittelee tietokantoja sekä niiden käytöstä seuraavia ”lomakepohjaisia” käytettävyysogelmia. Vaihtoehtona esitellään suoramanipulaatioparadigma.
 

Kirjallisuus:Pertti Saariluoma, Tuomo Kujala, Sari Kuuva, Tiina Kymäläinen, Jaana Leikas, Lassi A. Liikkainen, Antti Oulasvirta: Ihminen ja teknologia: Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 225, maksimi 230
ilm.aika: 14.5.2011 00:00 - 16.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 243to27.10.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot
2Ag Delta44to3.11.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 245to10.11.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 246to17.11.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 247to24.11.201114:15-16:00BratticoTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 29.11.2011 (lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 189, maksimi 200
ilm.aika: 1.10.2011 00:00 - 28.11.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali48ti29.11.201112:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot
Tentti 20.1.2012 (uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 47, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.1.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 33pe20.1.201212:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot
Tentti 13.4.2012 (uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 10.4.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 315pe13.4.201212:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot