Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.11.2017 12:40

TJTS504 Research Methods (Tutkimus ja sen menetelmät), 2 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 5.12.11
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 31.8.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 21.10.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Seppo Puuronen (seppo.puuronen@jyu.fi)
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 109
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:

Kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteisen TJTS504 opintojakson tavoitteena on antaa sekä yleisiä tutkimukseen että erityisesti tutkimusmentelmiin liittyviä valmiuksia pro gradu-tutkielman tekemiseen. Opintojaksoon sisältyy 14 tuntia luentoja ja enintään 14 tuntia seminaareja, joissa käsitellään tutkimusprosessia ja tutustutaan tietojenkäsittelyn tutkimussuuntiin, tutkimustyyppeihin, tutkimusmenetelmiin, tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin tekemiseen sekä tieteelliseen kommunikointiin. Seminaariosuudessa opiskelijat arvioivat ryhmissä hyväksyttyjä pro gradu -tutkielmia. Tämän opintojakson aikana/jälkeen opiskelijoiden tulee hakeutua oman suuntautumisvaihtoehdon järjestämälle opintojaksolle TJTS505.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija:

• tietää tutkimusprojektin sisältävän eri vaiheita ja tehtäviä (B1)

• tietää erilaisten tutkimusmenetelmien olemassaolosta ja niiden ominaisuuksista (A1)

• osaa tulkita ja valita oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä (B1)

• ymmärtää erilaisia tiedonkeruutapoja ja niiden ominaisuuksia  (B1)

• tietää, että on olemassa erilaisia tietojen analysointitapoja (B1)

• tietää yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä periaatteita ja käytäntöjä (B4)

Esitiedot:

Suositeltava joko kandiseminaari ja kanditutkielma tai näyttö kandiseminaaria vastaavasta osaamisesta (esim. aikaisempi kirjallisuuteen perustuva tutkielma).

Opetusmuodot:

Luennot, seminaari-istunnot ja kirjallinen materiaali

Suoritustavat:

Tentti ja sovitun hyväksytyn gradun arviointi kirjallisesti ja suullisesti seminaari-istunnoissa.

Kurssin työmäärä:

• Luennot: 14 h

• Seminaarit: Osallistuminen 6 h, Valmistautuminen 10 h

• Tentti + valmistautuminen: 24 h

Aikataulu:

Luennot vkot 36-42 (5.9. - 17.10.) maanantaisin klo 12-14

Seminaari-istunnot vkot 43-49 maanantaisin klo 14-16

Kirjallisuus:

Kurssikirja: Järvinen,P.& Järvinen,A.2004 (huom! ei vanhempi painos). Tutkimustyön metodeista. Tampere:Opinpaja Oy.

Muuta kirjallisuutta: Hirsjärvi,P.,Remes,P.& Sajavaara,R. 2010. Tutki ja kirjoita. Helsinki:Kirjayhtymä Oy. Metsämuuronen, J. 2006. Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.  Alasuutari, P. 1999. Laadullinen tutkimus. Tampere:Vastapaino. Metsämuuronen, J. 2005. Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Sekä kurssikirjan että muiden yllä mainittujen kirjojen lähdeluetteloista löytyy runsaasti viitteitä muuhun menetelmäkirjallisuuteen.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luennot [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 108, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 31.8.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa36ma5.9.201112:15-14:00PuuronenTapahtuman tiedot
2Ag Alfa37ma12.9.201112:15-14:00PuuronenTapahtuman tiedot
3Ag Alfa38ma19.9.201112:15-14:00PuuronenTapahtuman tiedot
4Ag Alfa39ma26.9.201112:15-14:00PuuronenTapahtuman tiedot
5Ag Alfa40ma3.10.201112:15-14:00PuuronenTapahtuman tiedot
6MaA 10341ma10.10.201112:15-14:00PuuronenTapahtuman tiedot
7Ag Alfa42ma17.10.201112:15-14:00PuuronenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 21.10.2011 (lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 200
ilm.aika: 1.9.2011 00:00 - 20.10.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 342pe21.10.201112:00-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
Tentti 2.12.2011 (uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 40, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.11.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 348pe2.12.201112:00-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
Tentti 20.1.2012 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.1.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 33pe20.1.201212:00-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
Tentti 13.4.2012 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 10.4.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 315pe13.4.201212:00-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
Tentti 15.6.2012 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 11.6.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 324pe15.6.201212:00-16:00PuuronenTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 60, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 31.8.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23443ma24.10.201114:15-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
2Ag D12144ma31.10.201114:15-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
3Ag D12145ma7.11.201114:15-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
4Ag D12146ma14.11.201114:15-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
5Ag D12147ma21.11.201114:15-16:00PuuronenTapahtuman tiedot
6-48ma28.11.201114:15-16:00PuuronenSeminaarin salina Lea Pulkkisen sali (B433.1) Agoran neljäs kerrosTapahtuman tiedot