Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:09

TJTST90 Järjestelmäkehityksen syventävä harjoittelu, 1 - 10 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 31.8.11 - 18.5.12
Opettaja(t): Mauri Leppänen (mauri@cs.jyu.fi)
Laajuus: 1 - 10 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Ajankohtaista:Opintojaksolle ei ilmoittauduta Korpin kautta. Jos olet kiinnostunut suorittamaan tämän opintojakson, sovi tapaaminen Mauri Leppäsen kanssa (mauri(at)cs.jyu.fi, 014 260 3013).
Sisältö:Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija järjestelmäkehityksen ammattikäytäntöön jossain organisaatiossa toimien ja antaa mahdollisuus soveltaa tai reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin suuntautumisvaihtoehdon syventävässä opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia. Tehtävien tulee olla ei-rutiiniluonteisia, tyypillisesti kehitys-, selvitys-, tai asiantuntijatehtäviä.
Osaamistavoitteet:

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja. (B2-B4, C2-C4)

Esitiedot:Kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot ja menestyksekkäästi aloitetut järjestelmäkehityksen syventävät opinnot.
Valintamenettely:Harjoittelu on tarkoitettu ainoastaan järjestelmäkehityksen varsinaisille opiskelijoille
Opetusmuodot:Harjoittelu ja sen raportointi ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti.
Suoritustavat:Oppimispäiväkirja ja -raportti. Harjoitteluopintojakson laajuus (1-10 op) määräytyy harjoittelun pituuden mukaan ja harjoittelujakson arvosana (1-5) harjoittelun raportoinnin perusteella.
Kirjallisuus:Tapauskohtaisen tarpeen ja tilanteen mukaan.