Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:11

TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~mannikko/maturiteetti.html
Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 28.7.12
Opettaja(t): Professori Tommi Kärkkäinen (tommi.karkkainen@jyu.fi)
Laajuus: 0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Maisterin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte eli maturiteetti kirjoitetaan pro gradu -tutkielmasta suomen tai ruotsin kielellä. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa tekijän perehtyneen tutkielman aihepiiriin ja hallitsevan hyvän äidinkielen taidon. Kirjoittamisesta sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa. Ilmoittautumislomake: http://users.jyu.fi/~mannikko/maturiteetti-ilmoittautuminen.pdf. Katso myös: http://www.jyu.fi/it/opiskelu/maturiteettiohjeet/.