Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:44

TIEA306 Ohjelmointityö, 5 op, Laajempi ohjelmointityö [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~hamalain/OT/
Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 31.7.12
Opettaja(t): Lehtori Pentti Hämäläinen (hamalain@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Ajankohtaista:Ilmoittautuminen sähköpostitse tai käymällä ohjaajan luona. Katso lisäohjeita www-sivulta http://www.mit.jyu.fi/opiskelu/opinnayte/info/harjohje.html.
Sisältö:Ohjelmointityön aiheen voi tuoda yrityksestä, keksiä itse tai pyytää kurssin tentaattoria tarjoamaan aihetta. Ohjelmointityön voi suorittaa itse valitsemanaan ajankohtana.
Esitiedot:Ohjelmointi 1, Ohjelmointi 2 ja mielellään myös Graafiset käyttöliittymät.
Opetusmuodot:Itsenäinen ohjelmointi
Aikataulu:Vapaa