Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:54

TIEA383 Matemaattisen mallintamisen peruskurssi, 5 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.12.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~tiihonen/mallitus/
Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 16.12.11
Ilmoittautumisaika: 29.5.11 klo 0:00 - 16.12.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 16.12.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Timo Tiihonen (timo.tiihonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:

Kurssi toimii johdantona matemaattiseen mallintamiseen, ts siihen, miten reaalimaailman ilmiöitä jäsennetään matemaattisten käsitteiden avulla. Kurssi koostuu kymmenestä itsenäisestä luennosta, jotka valottavat mallinnuksen eri lähestymistapoja ja menetelmiä. Kurssista vastaa matemaattisen mallintamisen konsortio, jota koordinoi TTY.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Mallinnusprosessiosaa soveltaa
Mallinnusparadigmatosaa soveltaa
Analyyttiset mallitosaa soveltaa
Diskreetit mallitosaa soveltaa
Numeeriset mallitymmärtää
Numeeriset työkalutmuistaa
Esitiedot:Matematiikan perusopinnot, hyvä laskutekniikka.
Opetusmuodot:Kurssi koostuu videoiduista luennoista, niitä tukevista harjoitustehtävistä, jotka suoritetaan kurssin oppimisympäristössä, sekä erillisestä harjoitustyöstä, joka raportoidaan videokonferenssina.
Suoritustavat:

Viikottaiset luentoharjoitukset ryhmätöinä, toisten ryhmien harjoitusten kommentointi oppimisympäristösssä sekä erillinen harjoitustyö.

Aikataulu:Kurssi järjestetään syyslukukaudella usean yliopiston yhteistyönä. Yhteisistä aikatauluista ilmoitetaan tarkemmin kurssin www-sivuilla.
Kirjallisuus:

Matemaattinen mallinnus, Seppo Pohjolainen (toim.), WSOYpro, 2010

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Videoluento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 29.5.2011 00:00 - 16.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23337ma12.9.201114:00-16:00TiihonenTapahtuman tiedot
2Ag C22250to15.12.201108:30-14:00TiihonenTapahtuman tiedot