Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.11.2017 12:38

TIES505 Tutkimusprojekti, 10 - 15 op [kotisivu]

Tietotekniikka (TIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.12 klo 23:59.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat ne, joilla on eniten opintopisteitä. Jos kahdella kurssille ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä, näiden keskinäisen järjestyksen määrää kurssille ilmoittautumisjärjestys. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~neferran/TIES505
Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 31.7.12
Ilmoittautumisaika: 1.8.11 klo 0:00 - 31.7.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Tommi Kärkkäinen (tommi.karkkainen@jyu.fi)
Ferrante Neri (neferran@jyu.fi)
Professori Timo Tiihonen (timo.tiihonen@jyu.fi)
Laajuus: 10 - 15 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Mobile Technology and Business (MOTEBU), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Sisältö:

Opintojakson tavoitteena on perehtyä tutkimustyöhön työskentelemällä jossakin tietotekniikan alaan liittyvässä tutkimushankkeessa tai - ryhmässä. Työskentelyn tulee olla vähintään puolipäiväistä ja kestää 2 - 4 kuukautta (300 tuntia). Työskentelyn tulee tähdätä raportoitaviin tuloksiin (tutkimusraportti, esitelmä, artikkeli) useamman henkilön ryhmätyönä.

Esitiedot:Alempi korkeakoulututkinto.
Suoritustavat:

Raportti ja suullinen esitys työn tuloksista.