Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.11.2017 12:40

TIES606 Laudatur-tutkielma, 20 op

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 28.7.12
Opettaja(t): -
Laajuus: 20 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Tietotekniikan sivuaineopiskelijoiden syventäviin opintoihin liittyvä opinnäytetyö.