Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:08

TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät, 2 op, Kurssilla perehdytään tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmiin

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.9.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.9.11 - 21.10.11
Ilmoittautumisaika: 30.5.11 klo 0:00 - 15.9.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 21.8.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Hannakaisa Isomäki (hannakaisa.isomaki@titu.jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 88
Maksimi osallistujamäärä: 90
Sopii vielä: 2
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:

Tietojenkäsittelyn ala, sen tutkimusmetodien jaottelu, tutkimusprosessi ja tutkimustyön tarkoitus, Teoreettis-käsitteellinen tutkimus, Teorioita testaava tutkimus, Tulkitseva ja teorioita luova tutkimus, Konstruktiivinen tutkimus, Tiedonkeruumenetelmiä, Matemaattinen tutkimus, Tutkimusfilosofioita ja filosofisia metodeja, Tutkimusetiikka.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija 1) tietää tietojenkäsittelyn alan tutkimusmetodiikan keskeiset osa-alueet, 2) ymmärtää tieteellisen toiminnan perusteet ja tutkimusmetodien merkityksen osana tietojenkäsittelyn alan tutkimusprosesseja sekä 3) tiedostaa eettisesti kestävän tutkimuksen perusperiaatteet. Opintojakso antaa hyvät valmiudet opinnäytetöiden tekemiselle ja tutkimussuunnitelman kirjoittamiselle.

Ilmoittautuminen:Korpissa
Opetusmuodot:

Luennot, lukumateriaali, kirjallisuushaut ja esseen kirjoitus. Kurssi on kaksikielinen siten, että osa luentomateriaaleista ja kirjallisuudesta on englanniksi, osa suomeksi. Mikäli luentomateriaali on englanniksi, luennoija puhuu suomeksi ja päinvastoin.

Suoritustavat:Essee (suoritusohjeet kurssin Optima-työtilassa).
Kirjallisuus:Luentomateriaali. Kirjallisuuslähteet ilmoitetaan luennoilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 79, maksimi 80
ilm.aika: 30.5.2011 00:00 - 15.9.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 236ti6.9.201110:15-12:00-Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali37ti13.9.201110:15-12:00-Tapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali38ti20.9.201110:15-12:00-Tapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali39ti27.9.201110:15-12:00-Tapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali40ti4.10.201110:15-12:00-Tapahtuman tiedot
6Ag Alfa41ti11.10.201110:15-12:00-Tapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali42ti18.10.201110:15-12:00-Tapahtuman tiedot