Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
31.5.2023 12:45

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.11.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 13.9.11 - 13.12.11
Ilmoittautumisaika: 15.8.11 klo 0:00 - 22.11.11 klo 23:59
Opettaja(t): Pertti Jokivuori (pertti.jokivuori@jyu.fi)
Marjo Kuronen (marjo.l.a.kuronen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 116
Organisaatiot:Sosiaalityö (YFI) (STO), Sosiologia (YFI) (SOS), Yhteiskuntapolitiikka (YFI) (YKP), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Sisältö:

a) Kvalitatiivisten menetelmien luento
Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä ja valmiista aineistoista, analyysitavoista ja tutkimusprosessin kulusta. Lisäksi jakson aikana käsitellään tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien metodista suunnittelua ja toteutusta. JA

b) Kvantitatiivisten menetelmien luento
Jakson sisältönä on perehtyminen empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, tutkimusprosessista ja analyysitavoista.

Osaamistavoitteet:

a) Kvalitatiivisten menetelmien luento
Jakson suoritettuaan opiskelija

  • Hahmottaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusprosessin erot
  • Tuntee sosiaalitieteiden keskeiset kvalitatiiviset aineistonkeruun ja -analyysin menetelmät ja osaa hahmottaa niiden keskinäiset erot
  • Osaa hyödyntää kvalitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa mahdollisia valmiita aineistoja
  • Tietää kvalitatiivisen sosiaalitutkimuksen tutkimuseettiset periaatteet

b) Kvantitatiivisten menetelmien luento
Jakson suoritettuaan opiskelija

  • Hallitsee empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteet
  • Osaa kuvata tutkimusprosessin eri vaiheet aineiston keräämisestä tulosten raportointiin
  • Osaa soveltaa erilaisia analyysimenetelmiä tutkimusongelmaan vastaamiseksi
Suoritustavat:

a) Kvalitatiivisten menetelmien luento luentosarjan yhteydessä suoritettavat kirjalliset oppimistehtävät

b) Kvantitatiivisten menetelmien luento

Aikataulu:

a) Kvalitatiivisten menetelmät
- luennot 13.9.-11.10., ti 9-12
- oppimistehtävät, ei tenttiä

b) Kvantitatiivisten menetelmät
- luennot 25.10.-22.11., ti 9-12
- tentti ti 29.11. klo 10-12, uusinta ti 13.12. klo 10-12
- kvantitatiivisten menetelmien uusinnat kevät- ja kesälukukauden yleisissä tenteissä

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

a) Kvalitatiivisten menetelmien luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 114, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2011 00:00 - 22.11.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 237ti13.9.201109:15-12:00KuronenTapahtuman tiedot
2MaA 21138ti20.9.201109:15-12:00KuronenTapahtuman tiedot
3MaA 21139ti27.9.201109:15-12:00KuronenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 240ti4.10.201109:15-12:00KuronenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 241ti11.10.201109:15-12:00KuronenTapahtuman tiedot
b) Kvantitatiivisten menetelmien luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 116, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2011 00:00 - 22.11.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 243ti25.10.201109:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 244ti1.11.201109:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 245ti8.11.201109:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 246ti15.11.201109:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 247ti22.11.201109:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

b) Kvantitatiivisten menetelmien tentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 81, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2011 00:00 - 28.11.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 248ti29.11.201110:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
b) Kvantitatiivisten menetelmien uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2011 00:00 - 12.12.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 250ti13.12.201110:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot