Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2023 19:01

YFIA300 Poliittinen filosofia, 5 op, luento 3. periodi

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 25.1.12 - 31.7.12
Ilmoittautumisaika: 1.9.11 klo 0:00 - 31.7.12 klo 23:59
Opettaja(t): Arto Laitinen
Olli-Pekka Moisio (olli-pekka.moisio@jyu.fi)
Mika Ojakangas (mika.m.a.ojakangas@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 116
Organisaatiot:Filosofia (YFI) (FIL), Valtio-oppi (YFI) (VAL), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Sisältö:

Tutustuminen moderniin poliittiseen filosofiaan ja politiikan teoriaan.

Luentojen alustava sisällys:

1. Johdanto. Näkökulmia yhteiskuntafilosofiaan ja politiikan teoriaan (AL+MO) 25.1

2.       Kant vs Hegel & Marx: normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria vs emansipaation yhteiskunnalliset ehdot (AL). 26.1

3.       Nietzsche ja genealoginen lähestymistapa (MO) 1.2

4.       Rawls, Habermas ja normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria. Liberalismi. (AL) 2.2.

5.       Schmitt (MO) 8.2.

6.       Kommunitarismi, feminismi ja individualismin sosiaaliset ja historialliset ehdot. (AL) 9.2

7.       Arendt (MO) 15.2.

8.       Kriittinen teoria ja tunnustussuhteet: Axel Honneth ja Nancy Fraser (AL) 16.2.

9.       Foucault (MO) 22.2.

10.     Marx-inspiroitunut kapitalismikritiikki tänään (Olli-Pekka Moisio) 23.2.

11.     Agamben (MO) 24.2.

12.     Yhteenveto ja jatkokysymyksiä (AL+MO) 25.2.

 

Osaamistavoitteet:Opiskelija hallitsee modernin poliittisen filosofian ja politiikan teorian keskeiset lähestymistavat ja käsitteet.
Suoritustavat:

Luento sekä kirjatentti tai essee.
Luento on pakollinen filosofian ja valtio-opin pääaineopiskelijiolle.
Luento on vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille, tilalla voi tenttiä luennon korvaavan teoksen.

Aikataulu:

Luento 25.1.-1.3.2012
ke 12-14 MaA 211
to 14-16 MaD 259
Mika Ojakangas ja Arto Laitinen

Luentotentti ke 7.3. klo 12-14 MaD 202, jonka yhteydessä voi tenttiä myös teoksen.

Kirjatentti eTentissä 1.1.-31.7.2012, eTentissä kirjatentin tentaattori on Olli-Pekka Moisio.

Kirjallisuus:

Valitaan yksi seuraavaista:

  • Adorno, T. & Horkheimer, M.: Dialektik der Aufklärung (suom. Valistuksen dialektiikka)
  • Arendt, H.: The Human Condition (suom. Vita Activa)
  • Rawls, J.: A Theory of Justice (suom. Oikeudenmukaisuusteoria)

Sivuaineopiskelijoille luennon korvaava teos: John Christman, Social and political philosophy: a contemporary introduction
 

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 85, maksimi 200
ilm.aika: 1.9.2011 00:00 - 1.2.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2114ke25.1.201212:15-14:00OjakangasTapahtuman tiedot
2MaD 2594to26.1.201214:15-16:00LaitinenTapahtuman tiedot
3MaA 2115ke1.2.201212:15-14:00OjakangasTapahtuman tiedot
4MaD 2595to2.2.201214:15-16:00LaitinenTapahtuman tiedot
5MaA 2116ke8.2.201212:15-14:00OjakangasTapahtuman tiedot
6MaD 2596to9.2.201214:15-16:00LaitinenTapahtuman tiedot
7MaA 2117ke15.2.201212:15-14:00OjakangasTapahtuman tiedot
8MaD 2597to16.2.201214:15-16:00LaitinenTapahtuman tiedot
9MaA 2118ke22.2.201212:15-14:00OjakangasTapahtuman tiedot
10MaD 2598to23.2.201214:15-16:00LaitinenTapahtuman tiedot
11MaA 2119ke29.2.201212:15-14:00OjakangasTapahtuman tiedot
12MaD 2599to1.3.201214:15-16:00LaitinenTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 56, maksimi 200
ilm.aika: 1.9.2011 00:00 - 6.3.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20210ke7.3.201212:15-15:00-Tapahtuman tiedot