Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.4.2021 07:25

EKTA100 Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena, 5 op, luento 4. periodi

Elämänkatsomustieto (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.12 - 31.5.12
Ilmoittautumisaika: 15.8.11 klo 0:00 - 31.5.12 klo 23:59
Opettaja(t): Jussi Kotkavirta
Olli-Pekka Moisio (olli-pekka.moisio@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 18
Organisaatiot:Elämänkatsomustieto (YFI) (EKT)
Sisältö:
  • Elämänkatsomustieto-oppiaineen historia
  • Elämänkatsomustiedon lainsäädännöllinen perusta
  • Opetussuunnitelmasisällöt
  • Oppiaineen peruskäsitteet ja arviointiperusteet
  • Elämänkatsomustieto pedagogisena toimintana
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee elämänkatsomustiedon historian ja tieteellisen viitekehyksen. Hän myös hallitsee elämänkatsomustiedon peruskäsitteet ja kykenee käyttämään niitä opetussuunnitelman sisältöjen purkamisessa sekä opetustyön yhteydessä.
Suoritustavat:Luento ja kirjallisuus
Aikataulu:

Luento 4. periodi
14.3.-16.5.2012
ke 14-16

Kirjallisuus: eTentti kevätlukukaudella

Kirjallisuus:Kotkavirta, J. 2007. Elämänkatsomustiedon opetuksen pitkän aikavälin kehitystehtävistä. Teoksessa Kallioniemi A. & Salmenkivi, E. (toim.) Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279, 113–123. Helsinki: Yliopistopaino. <http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf>

Moisio, O-P 2007. Onko elämänkatsomustieto pelkkä keskustelupiiri? Teoksessa Jari Lavonen (toim.) Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Osa 1. Tutkimuksia 285, 81-91. <VIEDÄÄN VERKKOON>

Salmenkivi E., Elo P., Tomperi, T. ja Ahola-Luttila, T. 2007. Elämänkatsomustiedon kehkeytyminen. Teoksessa Kallioniemi A. & Salmenkivi, E. (toim.) Katsomusopetuksen kehittämishaasteita. Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279, 125–162. <http://www.helsinki.fi/vokke/english/katsomus.pdf>

Salmenkivi, E. 2003.  Elämänkatsomustiedon rajoilla. Teoksessa Elo P., Heinlahti K. & Kabata, M. (toim.) Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2003, 32-40. Helsinki: Feto. <http://apumatti.helsinki.fi/admin/filecontrol/file_popup.php?download=1095>

Salmenkivi, E. 2004. Elämänkatsomustieto peruskoulun OPS-perusteissa. Teoksessa Elo P., Honkala S. & Salmenkivi, E. (toim.) Hyvän osaamisen katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2004, 12–22. Helsinki: Feto. <http://apumatti.helsinki.fi/admin/filecontrol/file_popup.php?download=19243>

Salmenkivi, E. 2007. Elämänkatsomustieto ja sen opetus. Teoksessa Sakaranaho T. & Jämistö A. (toim.) Monikultturisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Uskontotiede 11, 83–100. Helsinki. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos. <http://apumatti.helsinki.fi/admin/filecontrol/file_popup.php?download=5822>

Tomperi, T. 2003. Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunnitelmassa. Teoksessa Elo P., Heinlahti K. & Kabata, M. (toim.) Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2003, 10–31. Helsinki: Feto. <http://apumatti.helsinki.fi/admin/filecontrol/file_popup.php?download=1114>

Tomperi, T. 2004: Elämänkatsomustiedon tiedetaustasta. Teoksessa Ahonen S. & Siikaniva A. (toim.) Eurooppalainen ulottuvuus – Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 252, 392–408. Helsinki: Yliopistopaino. <http://apumatti.helsinki.fi/admin/filecontrol/file_popup.php?download=1115>

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2011 00:00 - 31.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21111ke14.3.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2MaA 21112ke21.3.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3MaA 21113ke28.3.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4MaA 21115ke11.4.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
5MaA 21116ke18.4.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
6MaA 21117ke25.4.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
7MaA 21118ke2.5.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
8MaA 21119ke9.5.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
9MaA 21120ke16.5.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot