Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:10

ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.5.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/itkp113/
Alkaa - päättyy: 14.3.12 - 28.5.12
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 28.5.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.5.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Jonne Itkonen (jonne.itkonen@jyu.fi)
Järjestelmäsuunnittelija Miika Nurminen (miika.nurminen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Antti Hallamäki (antti.hallamaki@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Toni Taipalus (toni.taipalus@jyu.fi)
Tohtorikoulutettava Ari Tuhkala (ari.s.tuhkala@student.jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 224
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmät (TKTL) (TJ), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:

Suunnittelusta ja malliajattelusta. Arkkitehtuurin perusteet. UML-kielestä: sekvenssikaaviot, suunnitteluvaiheen luokkakaaviot, tilakaaviot. Yksityiskohtaisesta suunnittelusta: käyttöliittymäluokat, tiedonhallinta. Uudelleenkäytön keinoja. UML-mallien soveltaminen käytännössä.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija:
 - Ymmärtää oliolähestymistavan käsitteistön ja erityispiirteet
 - Osaa soveltaa jotain oliosuuntautunutta kehitysmenetelmää (esim. RUP tai ICONIX) siirtymässä analyysistä suunnitteluun ja hyödyntää menetelmää suunnitteluvaiheessa
 - Osaa luoda UML-pohjaisia malleja sekä arkkitehtuurin että yksityiskohtaisen suunnittelun osalta yksinkertaisille järjestelmille
 - Tuntee arkkitehtuuri- ja suunnittelumallien sekä hyvien suunnitteluperiaatteiden perusteet
 - Osaa arvioida olemassa olevia UML-malleja yo. suunnitteluperiaatteiden pohjalta
 - Osaa soveltaa komponentteja arkkitehtuurin kuvauksen osana
 - Tuntee perustekniikat käyttöliittymien ja olioiden pysyvyyden mallinnukseen oliopohjaisen järjestelmän osana
 - Osaa soveltaa UML-kieltä yksinkertaisten tietorakenteiden kuvaukseen
 - Ymmärtää UML-mallien yhteyden toteutusympäristöön

Esitiedot:

ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi. Saman kevään aikana suoritettavaksi sopivat myös TIEP111 Ohjelmointi 2 - tai ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet.

Opetusmuodot:

Luennot ja harjoitukset.

Suoritustavat:

Tentti ja harjoitustyö (jatkoa ITKP112-kurssin harjoitustyölle). Tentin voi korvata erittäin aktiivisella demojen suorituksella (sovitaan erikseen).

Kirjallisuus:

Simon Bennett, Steve McRobb & Ray Farmer: Object-Oriented Systems Analysis and Design using UML (3. edition, 2006). Doug Rosenberg & Matt Stephens: Use Case Driven Object Modeling with UML – Theory and Practice. Luentomoniste.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 224, maksimi 270
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 211ke14.3.201214:15-16:00NurminenSuunnittelustaTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 212ke21.3.201214:15-16:00NurminenSuunnitteluvaiheen sekvenssikaaviotTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 213ke28.3.201214:15-16:00ItkonenHyvät oliosuunnitteluperiaatteetTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 215ke11.4.201214:15-16:00ItkonenOperaatioiden spesifiointiTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 216ke18.4.201214:15-16:00ItkonenSuunnittelumalleistaTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 217ke25.4.201214:15-16:00NurminenKäyttöliittymäluokkien suunnitteluTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 218ke2.5.201214:15-16:00WetterstrandToteutuksestaTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 224, maksimi 270
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 211to15.3.201212:15-14:00NurminenSiirtymä analyysistä suunnitteluunTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 212to22.3.201212:15-14:00ItkonenArkkitehtuuristaTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 213to29.3.201212:15-14:00NurminenYksityiskohtainen suunnitteluTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 215to12.4.201212:15-14:00ItkonenUudelleenkäytöstäTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 216to19.4.201212:15-14:00NurminenSuunnitteluvaiheen tilakaaviotTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 217to26.4.201212:15-14:00NurminenKohdealueluokkien tiedonhallinnan suunnitteluTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 218to3.5.201212:15-14:00NurminenKertausTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 25
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland)12ke21.3.201216:00-17:45TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland)13ke28.3.201216:00-17:45TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland)15ke11.4.201216:00-17:45TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland)16ke18.4.201216:00-17:45TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland)17ke25.4.201216:00-17:45TaipalusTapahtuman tiedot
Demo 1.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 25
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet)12ke21.3.201216:00-17:45TaipalusTapahtuman tiedot
2-13ke28.3.201216:00-17:45-Yhdistetään ryhmän 1.1 kanssa => paikka Ag B212.1 (Finland)Tapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet)15ke11.4.201216:00-17:45TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet)16ke18.4.201216:00-17:45TaipalusTapahtuman tiedot
5-17ke25.4.201216:00-17:45-Tapahtuman tiedot
Demo 2.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 25
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland)12to22.3.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland)13to29.3.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
3-15to12.4.201208:30-10:00-Yhdistetään ryhmän 2.2 kanssa => paikka Ag B211.1 (Sovjet)Tapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland)16to19.4.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland)17to26.4.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 2.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 25
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet)12to22.3.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet)13to29.3.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet)15to12.4.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet)16to19.4.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet)17to26.4.201208:30-10:00TuhkalaTapahtuman tiedot
Demo 3.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 25
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland)12to22.3.201210:00-12:00ItkonenHuom. toinen ryhmä salissa Ag B112.1 (Africa)Tapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland)13to29.3.201210:00-12:00ItkonenHuom. toinen ryhmä salissa Ag B112.1 (Africa)Tapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe)15to12.4.201210:00-12:00ItkonenTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland)16to19.4.201210:00-12:00ItkonenTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland)17to26.4.201210:00-12:00ItkonenTapahtuman tiedot
Demo 3.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 25
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.1 (Africa)12to22.3.201210:00-12:00TaipalusHuom. toinen ryhmä salissa Ag B212.1 (FinlandTapahtuman tiedot
2Ag B112.1 (Africa)13to29.3.201210:00-12:00TaipalusHuom. toinen ryhmä salissa Ag B212.1 (FinlandTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin)15to12.4.201210:00-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet)16to19.4.201210:00-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet)17to26.4.201210:00-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
Demo 4.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 25
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.1 (Africa)12to22.3.201214:00-16:00NurminenTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland)13to29.3.201214:00-16:00NurminenTapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe)15to12.4.201214:00-16:00NurminenTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland)16to19.4.201214:00-16:00NurminenTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland)17to26.4.201214:00-16:00NurminenTapahtuman tiedot
Demo 4.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 25
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B111.1 (Asia)12to22.3.201214:00-16:00HallamäkiTapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet)13to29.3.201214:00-16:00HallamäkiTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin)15to12.4.201214:00-16:00HallamäkiTapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet)16to19.4.201214:00-16:00HallamäkiTapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet)17to26.4.201214:00-16:00HallamäkiTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

90% demoryhmä (Ilmoittaudu demoryhmään 27.3. mennessä!) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, maksimi 30
ilm.aika: 14.3.2012 00:00 - 27.3.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ti27.3.201212:00-12:01-Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 21.5.2012 (Lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 124, maksimi 200
ilm.aika: 22.8.2011 00:00 - 18.5.2012 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali21ma21.5.201212:00-16:00Itkonen, NurminenTapahtuman tiedot
Tentti 15.6.2012 (1. uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 39, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 11.6.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 324pe15.6.201212:00-16:00Itkonen, NurminenTapahtuman tiedot
Tentti 14.9.2012 (Uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, maksimi 200
ilm.aika: 23.5.2012 00:00 - 12.9.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali37pe14.9.201212:00-16:00Itkonen, NurminenTapahtuman tiedot