Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:51

TJTS570 International Project Management, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.12.11 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 8.9.11 - 20.10.11
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 16.12.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 16.12.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Arto Ojala (arojala@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 28
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmät (TKTL) (TJ)
Sisältö:Yritysten projektit varsinkin tietointensiivisillä aloilla ovat usein kansainväliä, ts. niihin osallistuu työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja ulkopuolisia sidosryhmiä useista eri maista. Tällä kurssilla käydään läpi kansainvälisiin projekteihin ja niiden johtamiseen liittyviä asioita käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi kurssi antaa kuvauksen aiheen kannalta tärkeimmistä teoreettisista käsitteistä kuten verkostojen muodostuminen ja sosiaalinen pääoma.
Osaamistavoitteet:Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kansainväliseen projektitoimintaan ja sen johtamiseen yrityksen sisäisten ja ulkoisten projektien kautta. Kurssin avulla opiskelija saa laajan kokonaiskäsityksen kansainvälisestä projektitoiminnasta. Kurssilla käydään läpi seuraavat aihealueet yhdistäen aiheeseen liittyvää teoriaa käytännön projektitoimintaan: (i) kansainvälistymiseen liittyvät projektit (sisältäen yrityksen omat kansainvälistymisprojektit sekä ulkomaalaisille asiakkaille tehtävät projektit), (ii) kansainvälisten verkostojen muodostamiseen ja hyödyntämiseen vaikuttavat asiat, (iii) sopimusten laatiminen kansainvälisissä projekteissa, (iv) kansainvälisiin projekteihin liittyvä lainsäädäntö, ja (v) aikaerojen hallinta ja virtuaalijohtaminen kansainvälisissä projekteissa. Nämä kaikki aihealueet sisältävät teemoja ja käytännön esimerkkejä kansainvälisten projektien johtamisesta ja valvonnasta sekä kulttuuri ja kielierojen vaikutuksesta projektin johtamiseen, sopimuksiin ja käytännön projektityöhön. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijat: - Ymmärtävät kansainvälisten projektien erityispiirteet - Osaavat huomioida kielen, kulttuurin, aikaerojen, etäisyyksien, lainsäädöksien ja asetusten vaikutusta kansainvälisiin projekteihin - Ymmärtävät verkostojen ja sosiaalisten suhteiden tärkeyden kansainvälisissä projekteissa - Tietävät miten kansainvälisiä verkostojen luodaan, kehitetään ja ylläpidetään - Osaavat soveltaa IT-työkaluja kansainvälisen projektin hallinnassa ja johtamisessa - Osaavat arvioida ja vertailla kansainvälisten projektien monimutkaisuutta sekä tiedostaa näiden vaikutuksen projektien suunnitteluun ja johtamiseen
Esitiedot:

TJTA311 Projektin hallinta

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, maksimi 20
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C22237ti13.9.201114:15-16:00OjalaTapahtuman tiedot
2Ag C22238ti20.9.201114:15-16:00OjalaTapahtuman tiedot
3Ag C23139ti27.9.201114:15-16:00OjalaTapahtuman tiedot
4Ag C22241ti11.10.201114:15-16:00OjalaTapahtuman tiedot
5Ag C22243ti25.10.201114:15-16:00OjalaTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, maksimi 20
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C22236to8.9.201110:15-12:00OjalaTapahtuman tiedot
2Ag C22238to22.9.201110:15-12:00OjalaTapahtuman tiedot
3Ag C22239to29.9.201110:15-12:00OjalaTapahtuman tiedot
4Ag C22240to6.10.201110:15-12:00OjalaTapahtuman tiedot
5Ag C22241to13.10.201110:15-12:00OjalaTapahtuman tiedot
6Ag C22242to20.10.201110:15-12:00OjalaTapahtuman tiedot
7Ag C22243to27.10.201110:15-12:00OjalaTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 18.11.2011 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 14.11.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 2, Ag Alfa, Ag Delta46pe18.11.201112:00-16:00OjalaTapahtuman tiedot
Tentti 2.12.2011 (1.uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.11.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 348pe2.12.201112:00-16:00OjalaTapahtuman tiedot
Tentti 16.12.2011 (2.uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 12.12.2011 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 350pe16.12.201112:00-16:00OjalaTapahtuman tiedot