Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:07

TJTSD66 Advanced Topics in Social Media, 2 - 5 op, Multidisciplinary course on social media research

Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Viestintätieteet, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.2.12 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.2.12 - 30.4.12
Ilmoittautumisaika: 1.12.11 klo 0:00 - 4.2.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 28.01.2012 - 04.02.2012.
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.4.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Anita Kangas (anita.kangas@jyu.fi)
Mikko Karaiste (mikkara@jyu.fi)
Professori Heikki Karjaluoto (heikki.karjaluoto@jyu.fi)
Professori Raine Koskimaa (raine.koskimaa@jyu.fi)
Professori Sirpa Leppänen (sirpa.h.leppanen@jyu.fi)
Professori Vilma Luoma-aho (vilma.luoma-aho@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Joel Mero (joel.j.mero@jyu.fi)
Tutkimusprofessori Jan Pawlowski (jan.pawlowski@jyu.fi)
Tutkijatohtori Saija-Riikka Peuronen (saija.r.peuronen@jyu.fi)
Professori Arja Piirainen-Marsh (arja.piirainen-marsh@jyu.fi)
Henri Pirkkalainen (hejupirk@jyu.fi)
Airi Salminen (airi.salminen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Marko Siitonen (marsiit@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Sakari Taipale (sakari.taipale@jyu.fi)
Aarne Töllinen (aarne.tollinen@jyu.fi)
Professori Jari Veijalainen (jari.a.veijalainen@jyu.fi)
Professori Marita Vos (marita.vos@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Laura Olkkonen (laura.olkkonen@jyu.fi)
Kristiina Tolvanen (kristiina.s.tolvanen@jyu.fi)
Laajuus: 2 - 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 55
Maksimi osallistujamäärä: 130 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (MUTKU), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Viestintätieteet (VIE), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Ajankohtaista:

Kurssi järjestetään osallistuvien yksiköiden opiskelijoille kahdessa eri laajuudessa: 2 op:n luentokurssina ja 5 op:n kurssina, mihin kuuluu luentojen lisäksi projektityö. Opetukseen osallistuvia yksiköitä ovat Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Kauppakorkeakoulu (JSBE), Kielten laitos: Englanti (ENGL), Viestintätieteiden laitos (VIE), Yhteiskuntatiteiden ja filosofian laitos (YFI) sekä Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos (TAIKU). Katso lisätietoja kohdista Ilmoittautuminen ja Valintamenettely.  

Sisältö:

Sosiaalinen media on noussut tärkeäksi tutkimusalueeksi monella eri tieteenalalla. Sosiaalista mediaa voidaan hyvin tarkastella vaikkapa teknologisesta, viestinnällisestä, yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta tai kaupallisesta näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto monitieteisenä yliopistona tarjoaa erinomaisen ympäristön sosiaalisen median tutkimuksen monitieteiseen ja poikkitieteelliseen tarkasteluun. Kurssilla on tavoitteena antaa opiskelijoille laaja-alainen näkemys sosiaaliseen mediaan liittyvästä tutkimuksesta, tutkimusintresseistä ja tutkimusmenetelmistä.

 

Osaamistavoitteet:

Kurssin lopussa opiskelija tuntee sosiaaliseen mediaan liittyviä teorioita, tutkimusmenetelmiä ja lähestymistapoja eri tieteenaloilla; ymmärtää sosiaaliseen mediaan liittyvää tutkimusta laaja-alaisesti. Tämän lisäksi laajemman kurssin suorittanut opiskelija kykenee vuorovaikutukseen ja ryhmätyöhön yli tieteenalarajojen; osaa analysoida ryhmässä poikkitieteellisesti sosiaaliseen mediaan liittyvää tutkimusta ja raportoida analyysin tulokset suullisesti ja kirjallisesti; osaa eritellä sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia, ongelmia ja vaikutuksia yhteiskunnassa, yhteisöissä ja yritystoiminnassa; osaa eritellä sosiaalisen median käyttöön ja tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
 

Esitiedot:

Tuntee sosiaalisen median käsitteistöä, palveluja ja palvelujen käyttötapoja; osaa hankkia oman oppiaineeseensa tieteellisiä artikkeleita, tulkita niitä ja analysoida niitä kriittisesti.

Ilmoittautuminen:

Opiskelijat ilmoittautuvat ensin luentokurssille. Luentokurssille hyväksytään maksimissaan 130 opiskelijaa kurssin opetuksen tarjoavista yksiköistä. Valintamenettelystä johtuen ilmoittautumisia otetaan enemmän kuin 130. Kaikkien ilmoittautuneiden edellytetään täyttävän edellä kuvatut esitietovaatimukset. Luentokurssin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat voivat ilmoittautua laajennetulle kurssille. Laajennetulle kurssille hyväksytään maksimissaan 50 opiskelijaa. Kaikkien opetusta tarjoavien kuuden laitoksen opiskelijoille on varattu laajennetulle kurssille kiintiöt: TKTL 18, ENGL  8, VIE 8, JSBE 8, YFI 4, TAIKU 4. Osallistujien hyväksymistä luentokurssille painotetaan samassa suhteessa.

Valintamenettely:

Luentokurssille opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä, edellä mainituin painotuksin. Ennen hyväksymistä opiskelijoilta voidaan vaatia dokumentoitua näyttöä esitietovaatimusten täyttymisestä. Mikäli jatkoon laajennetulle kurssille hakevia täytyy karsia, tehdään se luentopäiväkirjan tason ja tarvittaessa muiden opintojen määrän ja tason perusteella. Mikäli jonkin yksikön kiintiö ei tule täyteen saatetaan paikkoja siirtää tarvittaessa opettajien harkinnan mukaan toisille yksiköille.

Opetusmuodot:

Eri tieteenalojen opettajien pitämät luennot ja luentopäiväkirjan, tai vastaavan tehtävän kirjoittaminen; laajennetulla kurssilla myös seminaari-istunnot, tieteelliseen kirjallisuuteen paneutuminen, projektityöskentely ryhmässä, projektiraportin kirjoittaminen ja esittely seminaarissa. 

Suoritustavat:

Luentokurssi: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja, tai vastaava tehtävä. Laajennettu kurssi:   Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, luentopäiväkirja, projekti. Luennot ja seminaariesitykset englanniksi, luentopäiväkirjan ja projektiraportin opiskelijat voivat kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.
 

Kurssin työmäärä:

Luentokurssi: Luennot (20 t), luentopäiväkirja tai vastaava tehtävä (33 t). Laajennettu kurssi: Luennot ja seminaari-istunnot (40 t), luentopäiväkirja- tai vastaava tehtävä (33 t), projekti (60 t).

Aikataulu:

Helmikuu: Luennot, projektiryhmien muodostaminen, projektityöskentelyn aloitus

Maaliskuu: Projektityöskentelyä

Huhtikuu: Opiskelijoiden projektiesittelyt seminaarissa, loppuseminaari

Kirjallisuus:

Artikkelipaketti.

Avainsanat:

Sosiaalinen media, sosiaalisen median palvelut, yhteisöpalvelut, tutkimus

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 130
ilm.aika: 1.12.2011 00:00 - 4.2.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Gamma7ti14.2.201212:15-14:00SalminenIntroduction to the course (Airi Salminen)Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7ti14.2.201214:15-16:00SalminenOrganizations and crisis communication in social media (Vilma Luoma-aho, Marita Vos)Tapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ti21.2.201212:15-16:00SalminenThe use of social software for knowledge management in globally distributed settings (Jan Pawlowski, Henri Pirkkalainen); Distributed online groups and communities as (prod)users of social media (Marko Siitonen)Tapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 130
ilm.aika: 1.12.2011 00:00 - 4.2.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 27ke15.2.201212:15-14:00SalminenDiscourse and social media (Sirpa Leppänen, Arja Piirainen-Marsh, Saija Peuronen)Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7ke15.2.201214:15-16:00SalminenLinguistic and discursive heterogeneity in social media (Sirpa Leppänen, Arja Piirainen-Marsh, Saija Peuronen)Tapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 38ke22.2.201212:15-14:00SalminenSocial media from business perspective. Strategies, tools and measurement (Heikki Karjaluoto, Aarne Töllinen, Joel Järvinen)Tapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ke22.2.201214:15-16:00SalminenSocial media from business perspective. Strategies, tools and measurement (Heikki Karjaluoto, Aarne Töllinen, Joel Järvinen)Tapahtuman tiedot
Luento 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, maksimi 130
ilm.aika: 1.12.2011 00:00 - 4.2.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 27to16.2.201214:15-18:00SalminenSocial network analysis: issues and results (Jari Veijalainen); Social media challenging the concept of community (Mikko Karaiste, Sakari Taipale)Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8to23.2.201214:15-16:00SalminenSocial media as participatory culture (Raine Koskimaa)Tapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 38to23.2.201216:15-18:00SalminenConcluding remarks (Airi Salminen)Tapahtuman tiedot

Seminaari I [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari I [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 50
ilm.aika: 1.12.2011 00:00 - 4.2.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Gamma10ma5.3.201212:15-16:00SalminenTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 50
ilm.aika: 1.12.2011 00:00 - 4.2.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Delta17ke25.4.201212:15-18:00SalminenTapahtuman tiedot