Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:10

TJTA239 Liiketoiminta tietoyhteiskunnassa, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 23.2.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.2.12 - 12.4.12
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 23.2.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.5.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Markus Salo (matotasa@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 166
Organisaatiot:Elektroninen liiketoiminta (TKTL) (EL), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Sisältö:Kurssi on johdatus tietoyhteiskunta- ja teknologiatutkimukseen (aiemmin vastaava kurssi: TJTA238 Johdatus elektroniseen liiketoimintaan). Kurssilla käsitellään monipuolisesti aiheeseen liittyviä teemoja, mm. tietoyhteiskuntakehitystä, informaatiotaloutta, liiketoimintamalleja sekä elektronisen liiketoimintaan liittyviä käytännön aspekteja. Kurssin näkökulma on kuluttaja-asiakaspainotteinen: yritysten ja organisaatioiden välisten suhteiden tai tietojärjestelmien käsittely jätetään vähemmälle. Kurssille on ominaista holistinen ja monitieteinen näkemys tietoyhteiskunnasta ilmiönä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1) osaa kuvailla tietoyhteiskuntakehitystä sekä tiedostaa siihen liittyvät haasteet ja ongelmat; 2) tuntee informaatiotalouteen liittyvät peruskäsitteet ja -periaatteet; 3) on tutustunut yksilön käyttäytymiseen tietoverkkoympäristössä vaikuttaviin keskeisiin tekijöihin ja 4) osaa arvioida tietoyhteiskuntaa ja siihen liittyviä taloustieteellisiä ilmiöitä monitieteisestä ja myös omasta asemastaan poikkeavasta näkökulmasta. (A1-A4, B1, C1-C4)
Esitiedot:Pääaineopiskelijoiden kohdalla kurssi suositellaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena lukuvuonna. Lisäksi, suositeltaviin esitietoihin kuuluu yrityksen taloustieteiden tai kansantaloustieteen sekä tietojärjestelmätieteen perusopintoja.
Suoritustavat:Kunkin opiskelijan tulee suorittaa kaksiosainen pakollinen kotitentti.
Kirjallisuus:Kirjalliset materiaalit, videot ja luennot.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 166, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 23.2.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 26ti7.2.201214:15-16:00SaloEnsimmäinen luento. Videodokumentti: Suuri tasausTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 27ti14.2.201214:15-16:00SaloLiiketoimintamallitTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 28ti21.2.201214:15-16:00SaloOstopäätösprosessi verkossaTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 210ti6.3.201214:15-16:00SaloVerkon sosiaaliset elementitTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 211ti13.3.201214:15-16:00SaloYrityksen kokonaisarkkitehtuuriTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 212ti20.3.201214:15-16:00SaloVideodokumentti: Mitä ilmainen maksaa?Tapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 166, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 23.2.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 36to9.2.201210:15-12:00SaloInformaatiotalousTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 27to16.2.201210:15-12:00SaloTeknologian omaksuminen ja kuluttajan kokema arvoTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 38to23.2.201210:15-12:00SaloLuottamus ja maine verkkoympäristössäTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 29to1.3.201210:15-12:00SaloVerkkoviestintäTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 210to8.3.201210:15-12:00SaloMobiili vuorovaikutus reaalimaailman kanssaTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 211to15.3.201210:15-12:00SaloOhjelmistoyritykset & kansainvälistyminenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 215to12.4.201210:15-12:00SaloKotitentin läpikäyntiTapahtuman tiedot