Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:10

TJTSE72 Teknologian sosiologia, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 16.1.12 - 28.5.12
Opettaja(t): Lehtori Panu Moilanen (panu.moilanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 39
Organisaatiot:Elektroninen liiketoiminta (TKTL) (EL), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Ajankohtaista:

Kevään 2012 kirjatenttiin ilmoittautuminen kevätlukukaudella tentti-ilmoittautumissovelluksella.

Kurssin voi suorittaa kevätlukukaudella (maalis- tai huhtikuun yleisessä tentissä) kirjatentillä, jossa tentitään kaksi teosta:

1) Saaristo, Kimmo & Jokinen, Kimmo: "Sosiologia" (2008). Helsinki : WSOY. (2 op)
2) Weyer, Johannes: "Techniksoziologie. Genese, Gestaltung und Steuerung sozio-technischer Systeme" (2008) München/Weinheim : Juventa. (3 op)

Molemmat kirjat tentitään samalla kertaa. Jos et pysty tenttimään saksankielistä kirjaa, voit korvata sen esseesuorituksella: tällöin tentit Saariston ja Jokisen kirjan sekä kirjoitat esseen annetusta aiheesta. Esseen arvostelu edellyttää hyväksyttyä suoritusta kirjatentistä, joka tulee siis suorittaa hyväksytysti ennen kuin essee arvostellaan.

Kurssin suorittaminen kannattaa aloittaa lukemalla Saariston ja Jokisen kirja, joka on todella hyvin kirjoitettu sosiologian perusoppikirja. Kirjaa on yliopiston kirjastossa noin 30 kpl, mutta koska sitä käytetään useilla yliopiston kursseilla, kannattaa sen suhteen olla ajoissa liikkeellä. Kirjan sisällön omaksuminen auttaa myös Weyerin kirjan ymmärtämisessä tai vastaavasti esseen kirjoittamisessa. Weyerin kirjaa on tulossa kirjastoon muutama kappale.

Esseen aiheen voi pyytää sähköpostitse Panulta (panu.moilanen@jyu.fi). Essee tulee palauttaa 13.4.2012 mennessä.

Kurssin työmäärä:

Kirjatentti: Tenttiin valmistautuminen 131 h, tentti 4h.

Luentokurssi: Luennot 30 h, tenttiin valmistautuminen 101 h, tentti 4h.

Mahdollisten muiden toteutusmuotojen työmäärä ja sen jakautuminen ilmoitetaan toteutuskerroittain.

Aikataulu:

Kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2012 kirjatenttinä ja syyslukaudella 2013 luentokurssina.

Kirjallisuus:
  1. Saaristo, Kimmo & Jokinen, Kimmo: "Sosiologia" (2004 tai uudempi). Helsinki : WSOY.
  2. Weyer, Johannes: "Techniksoziologie. Genese, Gestaltung und Steuerung sozio-technischer Systeme" (2008) München/Weinheim : Juventa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 16.3.2012 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 12.3.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 311pe16.3.201212:00-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
Tentti 16.3.2012 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 12.3.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 311pe16.3.201212:00-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
Tentti 16.3.2012 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 12.3.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 311pe16.3.201212:00-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
Tentti 13.4.2012 (Molempien kirjojen tenttiminen) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 10.4.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 315pe13.4.201212:00-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
Tentti 13.4.2012 (Saaristo & Jokinen, toinen kirja esseellä) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 10.4.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 315pe13.4.201212:00-16:00MoilanenTapahtuman tiedot
Tentti 15.6.2012 (Saariston ja Jokisen kirja, toinen kirja esseellä. Pyydä esseen aihe sähköpostilla (panu.moilanen@jyu.fi).) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 11.6.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 324pe15.6.201212:00-16:00MoilanenTapahtuman tiedot