Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.11.2017 12:40

TIES466 Oppilaitosturvallisuus, 5 op, Koulutusteknologian tietoturva ja yksityisyys, koulujen tietoturvakulttuuri

Tietotekniikka (TIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.3.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.12 - 28.5.12
Ilmoittautumisaika: 1.1.12 klo 0:00 - 27.3.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.3.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Hannakaisa Isomäki (hannakaisa.isomaki@titu.jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 18
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 7
Organisaatiot:Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Sisältö:

Oppilaitosturvallisuutta tarkastellaan koulutusteknologian alaan kuuluvana uutena tutkimus- ja kehittämisalueena. Keskeisiä näkökulmia ovat  tietoturvan ja yksityisyyden käyttäjäkokemus, tietoturvakulttuuri, pedagogisten ohjelmistojen tietoturva sekä oppilaitosten IT-tuetun turvallisuuden hallinta ja johtaminen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietoturvan ja yksityisyyden merkityksen osana oppilaitoksen tietoturvakulttuuria ja käyttäjäkokemusta sekä tiedostaa tietotekniikan roolin oppilaitosten IT-tuetun turvallisuuden hallinnan ja johtamisen näkökulmista. Lisäksi opiskelijat lisäävät prosessikirjoittamisen taitojaan osana akateemista toimintaa.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietoturvakulttuuri kouluissaymmärtää
Tietoturvan käyttäjäkokemusymmärtää
Pedagogisten ohjelmistojen tietoturva ja yksityisyysymmärtää
IT-tuettu oppilaitosturvallisuuden hallinta ja johtaminenymmärtää
Prosessikirjoittaminenosaa soveltaa
Oppilaitosturvallisuusosaa arvioida
Esitiedot:

Suositellaan TIEA222 Tietoturva -kurssin käymistä ennen kurssille osallistumista.

Valintamenettely:

Ilmoittautumisjärjestys.

Opetusmuodot:

Luennot, seminaarityöskentely, prosessikirjoittaminen.

Suoritustavat:

Harjoitustyö.

Kurssin työmäärä:

Luennot, seminaarityöskentely, prosessikirjoittaminen ja harjoitustyö, yhteensä 135 t.

Kirjallisuus:

Ilmoitetaan myöhemmin.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 200
ilm.aika: 1.1.2012 00:00 - 27.3.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa11ma12.3.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag Alfa13ma26.3.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3Ag Alfa16ma16.4.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4Ag Alfa17ma23.4.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
5Ag Alfa19ma7.5.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot
6Ag Alfa21ma21.5.201214:15-16:00-Tapahtuman tiedot