Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:42

TJTSD62 Sosiaalinen media: teoria ja käytäntö, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.12.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 25.10.11 - 16.12.11
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 16.12.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 16.12.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Erkka Peitso (erkka.peitso@gmail.com)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 104
Organisaatiot:Digitaalinen media (TKTL) (DM), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan teknologiavälitteisen viestinnän erityispiirteitä ja perehdytään verkoissa tapahtuvan viestinnän arvioimiseen ja analysoimiseen. Viestintäteknologioita tarkastellaan viestinnän teorioiden, mallien ja ilmiöiden avulla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:

  1. tunnistaa ja määritellä keskeisimmät tietokonevälitteisen viestinnän käsitteet, mallit ja ilmiöt (A1, A3)
  2. esitellä verkkoviestintää kuvaavat keskeisimmät viestinnän teoriat (B1, B3)
  3. arvioida teknologioiden tarjoamaa tukea vuorovaikutukselle eri konteksteissa (A4, B2, C3)
  4. vertailla viestinnän ja tietojärjestelmätieteen keskeisiä kiinnostuksen kohteita ja ilmiöitä verkkoviestinnän kontekstissa (C1)
  5. tuottaa aiheeseen liittyvän pienen seminaarityön ryhmässä (B1, B3)
Opetusmuodot:

Johdantoluennot, ryhmä- ja seminaarityöskentely.

Suoritustavat:

Osallistuminen luennoille ja seminaarityöskentelyyn aktiivisesti eri rooleissa. Ryhmissä tehtävä seminaarityö, raportointi ja esittäminen.

Kurssin työmäärä:

Opintojakson opintopisteiden perusteet (5 op = opiskelijan työmäärä 5*27h = 135h)

  • Johdantoluennot 14h.
  • Ryhmätöiden tekeminen, aineiston kerääminen, perehtyminen, tieteellisen raportin kirjoittaminen 94h.
  • Seminaarityön ohjausklinikka / per ryhmä 1h (neuvoja ja kannustusta seminaarityön edistämiseen).
  • Seminaaritöiden esittely (n.30min/ryhmä) ja tieteellinen keskustelu (n.15 min/ryhmä) 16h.
  • Ryhmät perehtyvät etukäteen kahteen muuhun seminaarityöraporttiin ja valmistautuvat antamaan seminaarissa sekä suullista, että kirjallista palautetta 10h.
Kirjallisuus:

Luennoilla ja seminaareissa jaettava materiaali. Itsenäinen tiedonhaku.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 104, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali43ti25.10.201112:15-14:00PeitsoTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 244ti1.11.201112:15-14:00PeitsoTapahtuman tiedot
3Ag Alfa45ti8.11.201112:15-14:00PeitsoTapahtuman tiedot
4Ag Alfa46ti15.11.201112:15-14:00PeitsoTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 103, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali43ke26.10.201110:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
2Ag Alfa44ke2.11.201110:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
3Ag Alfa45ke9.11.201110:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali46ke16.11.201110:15-12:00PeitsoTapahtuman tiedot