Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.11.2017 05:57

KOGP231 Biolingvistiikka I, 3 op [kotisivu]

Informaatioteknologian tiedekunta

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.11 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://staff.jyu.fi/Members/pajubrat/biolinguistics/johdatus-biolingvistiikkaan/
Alkaa - päättyy: 24.10.11 - 16.12.11
Ilmoittautumisaika: 15.5.11 klo 0:00 - 31.12.11 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.12.2011 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pauli Brattico (pajubrat@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 37
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Sisältö:

Biolingvistiikan peruskurssi käsittää kurssikirjan luvut 1-4. Opintojakson tavoitteena on motivoida biologinen näkökulma luonnolliseen kieleen sekä esitellä joitakin biolingvistiikan perustuloksia ja -teorioita.
Lähtökohtana on eläinten ja ihmisten kommunikaation vertaaminen (luento 2), jossa keskeisinä asioina ovat ihmisen kielellisen kommunikaation erityispiirteet. Tämän jälkeen pohditaan niitä reunaehtoja, joiden vallitessa ihminen voi omaksua luonnollisen kielen. Tässä yhteydessä perehdytään kreolikieliin (luento 3), älykkyyden merkitykseen kielen omaksumisessa (luento 4), sekä valotetaan kielen biologiaan perustuvia kielen piirteitä käyttämällä esimerkkinä wh-saarekkeita (luento 5). Luento 6 (jossa on kolme erillistä osaa) valottavat kielen olemusta aivojen kannalta. Tässä keskeistä on kielen modulaarisuus. Näistä luennoista muodostuu kokonaisuus, jonka tarkoituksena on motivoida biologinen lähestymistapa luonnolliseen kieleen sekä välittää opiskelijalle joitakin kielen biologian reunaehtoja sekä keskeistä empiiristä näyttöä.

Kurssin toisessa osassa paneudutaan kielen evoluutioon. Ensin käydään läpi evoluution perusmekanismit (luento 7, osa 1), minkä jälkeen tehdään katsaus ihmisen evoluutioon (luento 7, osa 2). Sen jälkeen palataan kielen evoluutioon (luento 7, osa 3), jossa tehdään myös tärkeitä erotteluita eri kielen komponenttien välillä ja esitellään yksi mahdollinen evolutiivinen skenaario (osa 4). Tämän jakson lopussa paneudutaan uusimpiin tuloksiin liittyen ”kieligeeneihin” (luento 7, osa 5).
Kurssin kolmannessa osassa tutustutaan kielen biologiseen kielioppiin tarkemmin. Keskeisenä kysymyksenä on millaisia biologisia ominaisuuksia luonnollisessa kielessä esiintyy. Lähtökohtana on kielen kombinatoriikka (luento 8, 9, 10) sekä kombinatoriikan olemus aivojen kannalta (luento 11). Vertailukohtana on assosiaatioihin perustuva teoria (luento 12) sekä ns. Pirahã-kielen ympärillä käyty keskustelu (luento 13). Merkityksen roolia valotetaan vertailemalla ensin kieleen ja musiikkiin liittyviä merkityksiä (luento 14), minkä jälkeen käydään läpi luonnollisen kielen semantiikan perusteita (luento 15) sekä ns. kompositionaalisuusperiaatetta (luento 16). Luennot 17 ja 18 valottavat lopuksi syntaktisen derivaation ja merkityksen yhteispeliä.

Kurssin neljännessä jaksossa paneudutaan kielen omaksumiseen. Nimenomaan kielen omaksumisprosessia tutkimalla voidaan havaita ne reunaehdot, joiden vallitessa kieli on mahdollista omaksua. Tämä puolestaan mahdollistaa synnynnäisten (biologisten) ja sosiaalis-kulturaalisten tekijöiden erottelemisen toisistaan. Tähän kuuluu kolme luentoa, joissa käsitellään omaksumisprosessia yleensä (luento 19, osa 1), kuvailun ja selittämisen välistä jännitettä (luento 19, osa 2) sekä ns. P&P teoriaa ratkaisuna edelliseen (luento 19, osa 3).

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee biolingvistiikan perustuloksia ja -teorioita. Kurssi antaa opiskelijalle biologisen näkökulman luonnolliseen kieleen.

Kirjallisuus:

Brattico, P. 2008. Biolingvistiikka: johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja kognitiivisiin perusteisiin. Gaudeamus: Helsinki. Luvut 1-4.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Infotilaisuus koskien videokursseja / kognitiotieteen etäopetusta [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Infotilaisuus koskien videokursseja / kognitiotieteen etäopetusta [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 37, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 31.12.2011 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36to8.9.201114:15-16:00BratticoPaikkana Martti Ahtisaari-Sali (Aud.1)Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 2.12.2011 (lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 28.11.2011 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 348pe2.12.201112:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot
Tentti 20.1.2012 (uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 15.5.2011 00:00 - 16.1.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 33pe20.1.201212:00-16:00BratticoTapahtuman tiedot