Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:09

ITKY203 Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet, 3 op, verkkokurssi. [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.5.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/
Alkaa - päättyy: 1.8.11 - 31.7.12
Ilmoittautumisaika: 1.8.11 klo 0:00 - 20.5.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Teija Palonen (teija.palonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 263
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Ajankohtaista:

Harjoitustyön suunnitelmien viimeinen palautuspäivämäärä on 31.5.2012. Tämän jälkeen opintojakson suorittamista ei voi enää aloittaa.

Harjoitustöiden viimeinen palautuspäivämäärä on 31.7.2012.

Huomioi, että suunnitelmien ja harjoitustyön palauttamisessa on noin 2 viikon arviointiaika.

Sisältö:Kurssilla perehdytään tietojen hallintaan tietokanta- ja taulukkolaskentaohjelmien avulla. Suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtainen relaatiotietokanta. Toteutetaan käyttöliittymä tiedonsyöttölomakkeilla ja SQL-kyselyillä. Viedään tiedot taulukkolaskentaohjelmaan ja jatkokäsitellään niitä tilastollisilla laskutoimituksilla ja ristiintaulukoinneilla. Havainnollistetaan tietoja kaavioiden avulla.
Esitiedot:Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi.
Opetusmuodot:

Luennot (tallenteet), demonstraatiot/harjoitukset, harjoitustyö.

Suoritustavat:Harjoitustyö.
Kirjallisuus:WWW-materiaali.