Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.9

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.7.2018 09:03

URAS001 Yrittäjyystarinoita, 2 op, Osaamisesta teoiksi – Yrittäjyystarinoita oman osaamisen hyödyntämisestä

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.3.12 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.12 - 11.5.12
Ilmoittautumisaika: 21.11.11 klo 0:00 - 4.3.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 4.3.2012 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): -
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 90
Maksimi osallistujamäärä: 180 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Opiskelijapalvelut (OPALV), Työelämäpalvelut (URA), Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (YTK)
Ajankohtaista:Opintojakso on tarkoitettu kaikille Jyväskylän yliopiston maisteri- ja jatko-opiskelijoille.

HUOM! Tohtorikoulutettavat saavat kurssista suorituksen koodille HTKJ312 Oman osaamisen tuotteistaminen (tai muutoin sovittavalle koodille) - tarkempia tietoja osoitteessa https://www.jyu.fi/hum/tiedostot/OsaamisestaTeoiksi2012/.
Sisältö:Osaamisen ja ideoiden tuotteistamisesta, kaupallistamisesta ja liikeideaksi jalostamisesta puhutaan paljon, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelijat pohtimaan oman osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämistä: Voiko yrittäjyys olla vaihtoehto minulle? Samalla tutustutaan siihen, mitä yrittäjämäinen asenne ja toiminta tarkoittavat, mitä on yrittäjämäinen markkinointi sekä miten osaamista voi hyödyntää ja synnyttää ennakkoluulottomasti yhdessä muiden kanssa.

Opintojakso alkaa yrittäjyyteen ja osaamisen tuotteistamiseen johdattavalla aloitusseminaarilla, minkä jälkeen perehdytään paikallisten yrittäjien tarinoihin: Miksi ja miten minusta tuli yrittäjä? Mitä yrittäjyys tarkoittaa käytännössä? Lopuksi opintojakson antia vedetään yhteen loppuseminaarissa, jossa keskustellaan siitä, kannattaako tänä päivänä yrittää.
Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä yrittäjyys, yrittäminen ja yrittäjämäinen toimintatapa tarkoittavat käytännössä
 • osaa kuvata omaa osaamistaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksia
 • pystyy hahmottamaan, voiko yrittäjyys olla yksi ura- ja työllistymisvaihtoehto itselle
Esitiedot:

Oman pääaineen aineopinnot.

Suoritustavat:Maisterivaiheen opiskelijat:
 • Aloitusseminaari, 2 päivää
 • 8 yrittäjyystarina-luentoa (vapaasti valittavissa kurssiohjelmassa olevien tarinoiden joukosta)
 • Loppuseminaari
 • Henkilökohtainen kirjoitustehtävä: Suunnitelma oman osaamisen hyödyntämisestä valmistumisen jälkeen – Onko yrittäjyys vaihtoehto minulle? Pituus: 3 sivua. Tarkemmat ohjeet kirjoitustehtävästä annetaan opintojakson aloitusseminaarin yhteydessä.

Tohtorikoulutettavat - tarkempi tieto suoritustavasta osoitteessa https://www.jyu.fi/hum/tiedostot/OsaamisestaTeoiksi2012/:

 • Ennakkotehtävä: Oman osaamisen kiteytys, 2-3 sivua (palautetaan ennen kurssin alkua osoitteeseen: heli.m.niskanen@jyu.fi)
 • Aloitusseminaari, 2 päivää
 • Henkilökohtainen kirjoitustehtävä: Oman osaamisen hyödyntämissuunnitelma, 4-5 sivua
 • (1 op lisää: osallistu vähintään 2 yrittäjyystarina-luentoon tai loppuseminaariin ja tee niistä kirjallinen 3-5 sivun oppimispäiväkirja)
Yhteystiedot:

Maisteriopiskelijoiden yhteyshenkilö: Niina Pitkänen (niina.pitkanen@jyu.fi / 0400 247 465)

Tohtorikoulutettavien yhteyshenkilö: Heli Niskanen (heli.m.niskanen@jyu.fi / 0400 248 083)

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 90, maksimi 200
ilm.aika: 21.11.2011 00:00 - 4.3.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 111ma12.3.201209:00-15:15-Aloitusseminaari. 9.00-9.15 Vararehtori Jaakko Pehkonen: Avauspuhe. 9.15-9.45 Kurssin suorittaminen. 9.45-11.15 Tanja Kontinen (Kauppakorkeakoulu): Oman osaamisen hyödyntäminen, yrittäjämäinen asenne ja yrittäjyys. [Lounastauko] 12.15-15.15 Mari Suoranta (Kauppakorkeakoulu): Yrittäjämäinen markkinointi.Tapahtuman tiedot
2C 111ti13.3.201208:30-14:00-Aloitusseminaari. 8.30-10.00 Osaamisen tuotteistamisen mahdollisuudet. Yliopettaja Jouni Huotari (JAMK): Teknologiaosaaminen. / Tohtoriyrittäjä, lehtori Jari Hoffrén (HUMAK): Ihmistieteet ja kulttuuriosaaminen 10.00-11.30 Projektitutkija Aki Soudunsaari (Kauppakorkeakoulu): Monitieteinen tiimiyrittäjyys. [Lounastauko] 12.30-14.00 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut: Yliopiston tuki matkalla yrittäjyyteen.Tapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 211pe16.3.201210:15-12:00-Aki Soudunsaari / PedaSport: Opiskelukaveruudesta akateemiseen yrittäjyyteenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 212ma19.3.201210:15-12:00-Mikko Markkanen / Business Arena Oy: Yrittäminen elämäntapana ja itsensä toteuttamisen välineenäTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali12ma19.3.201214:15-16:00-Pekka T. Järvinen / Balentor Oy: Yrittäjästä kasvuyrityksen johtajaksiTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 312pe23.3.201210:15-12:00-Hans-Peter Siefen / Nordic Business Forum Oy: Myynnin oppiminen avain menestykseen yrittäjänäTapahtuman tiedot
7C 413ma26.3.201210:15-12:00-Janne Jukarainen / Aarresaari-päiväkodit: Ideasta yritykseksi - Tarina luennon takarivillä syntyneen liikeidean jalostumisesta tuotteeksiTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 313pe30.3.201210:15-12:00-Sami Kettunen / Samcom Oy: Kasvuyrityksen luominen ja johtaminenTapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 215pe13.4.201210:15-12:00-Hanna Markuksela / Hyvinvointivalmennus Avalonia: Yrittäjyys - Mahdollisuus oman, ainutlaatuisen ammattitaidon ilmaisemiseenTapahtuman tiedot
10C 416ma16.4.201210:15-12:00-Jari Hoffrén / Astor & Amadeus Production & Consulting: Tohtoriyrittäjyys - teoriahemmon yleisistä valmiuksista yrittäjäosaamisen käytäntöihinTapahtuman tiedot
11Ag Auditorio 216pe20.4.201210:15-12:00-Suvi Tuominiemi / Tanssikoulu SalsaStudio: Intohimosta liikeideaksiTapahtuman tiedot
12Ag Auditorio 217ma23.4.201210:15-12:00-Risto Heikkinen / Analyysitoimisto Statisti Oy: Onni yrittämisessä - Tuoreen yrittäjän ensiaskeleetTapahtuman tiedot
13Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali17ma23.4.201214:15-16:00-Minna Haapsaari / Viestintä Haapsaari: Moderni työnkuva: hattu vaihtuuTapahtuman tiedot
14Ag Auditorio 317pe27.4.201209:00-12:00-Loppuseminaari. 8.45-9.15 Aamukahvit. 9.15-9.30 Tilaisuuden avaus. 9.30-10.00 Fasilitaattori Mikko Ahonen (Protomo): Verkostoitumisen merkitys liikeidean hahmottelussa. 10.00-10.30 Yrittäjä Tarja Nieminen (Villinikkarit Oy): Crazy Town - Yhteisöllistä yrityskehittämistä pienyrityksille. [Tauko] 10.45-12.00 Yrittäjien ja yrittäjyyden asiantuntijoiden paneelikeskustelu: Kannattaako yrittää?Tapahtuman tiedot