Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.11.2017 14:09

TJTA293 Tietojärjestelmätieteen aineopintojen teemaessee, 1 - 3 op

Tietojärjestelmätiede

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 18.5.12
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Teija Palonen (teija.palonen@jyu.fi)
Laajuus: 1 - 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopisto (JY), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:

Ehdota tietojärjestelmätieteeseen liittyvää esseen aihetta sähköpostitse Teija Paloselle (teija.palonen@jyu.fi). Ilmoita myös kuinka laajana haluaisit opintojakson suorittaa (1-5 op). Saatuasi aiheellesi hyväksynnän kirjoita essee ja palauta se sähköpostin liitetiedostona.

Huom. Esseen aiheeksi ei voi valita aikaisemmalle opintojaksolle/opinnäytetyöhön liittyvää aihetta.

Essee arvioidaan asteikolla 1-5 ja arviointiin vaikuttavat mm. seuraavat seikat: aiheen rajaus, otsikon ja sisällön vastaavuus, esseen jäsentely ja rakenne, aihealueen käsittely, tieteellisyys, lähteiden valinta, käyttö ja kriittisyys sekä kirjoitusasun selkeys.

Osaamistavoitteet:

Tietojärjestelmätieteen teemaessee on yhden aiheen ympärille rakentuva kokonaisuus, jossa kirjoittaja osoittaa perehtyneensä asiaan valitsemansa tieteellisen lähdekirjallisuuden pohjalta.

Suoritustavat:

Essee