Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.11.2017 12:32

TIES467 AsiantuntijaTET, 1 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://webapps.jyu.fi/wiki/display/opentvt/AsiantuntijaTET
Alkaa - päättyy: 1.9.11 - 31.7.12
Ilmoittautumisaika: 1.8.11 klo 0:00 - 31.7.12 klo 23:59
Opettaja(t): Tutkijatohtori, yliopistonopettaja Leena Hiltunen (leena.hiltunen@mit.jyu.fi)
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Tietotekniikan laitos (TTL)
Ajankohtaista:

Opintojakso on suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta, mutta suorituksesta on AINA sovittava etukäteen tentaattorin kanssa. Opintojakso suoritetaan ohjatusti ja ohjeistus huomioiden.

Sisältö:

AsiantuntijaTET on tietotekniikan aineenopettajaksi opiskeleville suunnattu työelämään tutustuminen. TET-jaksolla opiskelija viettää lyhyen ajan yrityksessä tai työpaikalla osana omaa ammatillista kehitystään raportoiden havainnoistaan. AsiantuntijaTETistä on aina sovittava etukäteen, sillä onnistunut TET vaatii

  • huolellisen valmistelun
  • selkeät tavoitteet
  • vastuuhenkilön työpaikalle, joka auttaa työparinasi koko prosessin ajan
  • ohjelman, jonka teette yhdessä työnanatajan kanssa etukäteen
  • toimintasuunnitelman ja sen läpikäynnin jälkikäteen
Osaamistavoitteet:

Ennen opintojakson suorittamista, jokainen laatii itselleen henkilökohtaiset oppimistavoitteet.

Esitiedot:

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen sähköpostilla tentaattorille.

Valintamenettely:

Suorittajat valitaan asetettujen tavoitteiden sekä tutustumispaikan soveltuvuuden mukaan.

Opetusmuodot:

Itsenäinen työskentely.

Suoritustavat:

Ohjeistettu raportointi.

Kurssin työmäärä:

16-20 h työpaikalla, 6-10 h raportointi.

Aikataulu:

Opintojakso on suoritettavissa ajasta riippumatta, mutta suorituksesta sovittava etukäteen.

Yhteystiedot:

Leena.r.k.hiltunen@jyu.fi

Avainsanat:

Asiantuntijuus, työelämään tutustuminen, oman osaamisen kehittäminen