Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.23.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.11.2017 12:32

TJTS490 Syventävä harjoittelu, 1 - 6 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Opettaja(t): Yliopistonopettaja Eetu Luoma (eetu.luoma@jyu.fi)
Laajuus: 1 - 6 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Sisältö:

Opiskelijat suorittavat toimeksiantajan pienen kehitystehtävän, johon liittyy myös tutkimuksellinen intressi.

Ilmoittautuminen:

Kurssi toteutetaan toimeksiantojen mukaan.