Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.4.2023 05:47

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.9.12 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 11.9.12 - 31.12.12
Ilmoittautumisaika: 15.8.12 klo 0:00 - 30.9.12 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.12.2012 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pertti Jokivuori (pertti.jokivuori@jyu.fi)
Elina Virokannas
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 113
Organisaatiot:Sosiaalityö (YFI) (STO), Sosiologia (YFI) (SOS), Yhteiskuntapolitiikka (YFI) (YKP), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Sisältö:

a) Kvalitatiivisten menetelmien luento
Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä ja valmiista aineistoista, analyysitavoista ja tutkimusprosessin kulusta. Lisäksi jakson aikana käsitellään tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien metodista suunnittelua ja toteutusta. JA

b) Kvantitatiivisten menetelmien luento
Jakson sisältönä on perehtyminen empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, tutkimusprosessista ja analyysitavoista.

Osaamistavoitteet:

a) Kvalitatiivisten menetelmien luento
Jakson suoritettuaan opiskelija

  • Hahmottaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusprosessin erot
  • Tuntee sosiaalitieteiden keskeiset kvalitatiiviset aineistonkeruun ja -analyysin menetelmät ja osaa hahmottaa niiden keskinäiset erot
  • Osaa hyödyntää kvalitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa mahdollisia valmiita aineistoja
  • Tietää kvalitatiivisen sosiaalitutkimuksen tutkimuseettiset periaatteet

b) Kvantitatiivisten menetelmien luento
Jakson suoritettuaan opiskelija

  • Hallitsee empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteet
  • Osaa kuvata tutkimusprosessin eri vaiheet aineiston keräämisestä tulosten raportointiin
  • Osaa soveltaa erilaisia analyysimenetelmiä tutkimusongelmaan vastaamiseksi
Suoritustavat:

a) Kvalitatiivisten menetelmien luento luentosarjan yhteydessä suoritettavat kirjalliset oppimistehtävät

b) Kvantitatiivisten menetelmien luento

Aikataulu:

a) Kvalitatiivisten menetelmät
- luennot 11.9.-9.10., ti 9-12 (Elina Virokannas)
- oppimistehtävät, ei tenttiä

b) Kvantitatiivisten menetelmät
- luennot 23.10.-20.11., ti 9-12
- tentti ti 27.11. klo 10-12, uusinta ti 11.12. klo 10-12
- kvantitatiivisten menetelmien uusinnat kevätlukukauden yleisissä tenteissä

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

a) Kvalitatiivisten menetelmien luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 112, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2012 00:00 - 30.9.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 237ti11.9.201209:15-12:00VirokannasTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 238ti18.9.201209:15-12:00VirokannasTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 239ti25.9.201209:15-12:00VirokannasTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 240ti2.10.201209:15-12:00VirokannasTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 241ti9.10.201209:15-12:00VirokannasTapahtuman tiedot
b) Kvantitatiivisten menetelmien luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 113, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2012 00:00 - 30.9.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 243ti23.10.201209:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 244ti30.10.201209:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 245ti6.11.201209:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 246ti13.11.201209:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 247ti20.11.201209:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

b) Kvantitatiivisten menetelmien tentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 74, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2012 00:00 - 26.11.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 248ti27.11.201210:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot
b) Kvantitatiivisten menetelmien uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, maksimi 200
ilm.aika: 15.8.2012 00:00 - 10.12.2012 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 250ti11.12.201210:15-12:00JokivuoriTapahtuman tiedot