Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.3.2023 17:40

MATA113 Sarjat ja approksimointi, 4 op, kesä2012 [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.5.12 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/133363
Alkaa - päättyy: 22.5.12 - 11.7.12
Ilmoittautumisaika: 10.4.12 klo 0:00 - 30.5.12 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori, Apulaisprofessori (Associate Professor) Vesa Julin (vesa.julin@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Hans Hartikainen
Jere Lehtonen (jertaple@jyu.fi)
Laajuus: 4.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 47
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Matematiikka (MAT)
Ajankohtaista:

HUOM. Luentoajaksi on muutettu ti ja to 9-12!

Luentomoniste löytyy alla olevasta linkistä:

http://www.math.jyu.fi/opiskelu/monisteet/MATA113.pdf

Sisältö:Lukusarjat, suppenemistestejä, funktiojonot ja –sarjat, potenssisarjat ja Taylor-kehitelmät
Osaamistavoitteet:Kurssin tavoitteena on täydentää A1- ja A2-kurssin tietoja. Kurssin pääteemoja ovat Taylor-polynomit, funktiojonot, lukusarjat ja funktiosarjat. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijan tulisi osata - selittää, miten reaalifunktiota voidaan arvioida Taylorin polynomeilla ja laskea annetun funktion Taylorin polynomit, - soveltaa Taylorin lausetta jäännöstermin arviointiin ja raja-arvojen laskemiseen, - esittää funktiojonon pisteittäisen ja tasaisen suppenemisen määritelmät sekä tutkia, suppeneeko annettu funktiojono pisteittäin tai tasaisesti, - antaa esimerkki funktiojonosta, joka suppenee pisteittäin mutta ei tasaisesti, - käyttää funktiojonon tasaista suppenemista rajafunktion ominaisuuksien selvittä\-mi\-seen, - esittää lukusarjan sekä sen suppenemisen määritelmät, - antaa esimerkkejä sekä suppenevista että hajaantuvista lukusarjoista sekä tunnistaa yleiset lukusarjat (geometrinen sarja, harmoninen sarja, vuorotteleva harmoninen sarja, yli- ja aliharmoninen sarja), - käyttää yleisimpiä suppenemistestejä (majorantti-/minoranttitesti, osamäärätesti, suhdetesti, juuritesti, integraalitesti, Leibnizin testi vuorotteleville sarjoille) lukusarjan suppenemisen tutkimisessa, - tiedostaa, että summausjärjestyksen vaihto voi vaikuttaa sarjan suppenemiseen (Riemannin uudelleenjärjestelylause), - esittää funktiosarjan pisteittäsen, itseisen ja tasaisen suppenemisen määritelmät sekä tutkia, suppeneeko annettu funktiosarja, - selittää ja käyttää summafunktion ominaisuuksia itseisesti suppenevalle sarjalle - soveltaa Weierstrassin testiä funktiojonon tasaiselle suppenemiselle, - esitää potenssisarjan, suppenemissäteen ja -välin määritelmät ja selittää, missä joukossa potenssisarja voi supeta, - löytää annetun potenssisarjan suppenemissäde ja joukko, jossa potenssisarja suppenee, - tunnistaa funktion ja potenssisarjan yhteys.
Esitiedot:Analyysi 2
Opetusmuodot:luennot 28 h ja harjoitukset 14 h
Suoritustavat:loppukoe
Aikataulu:

Luennot 28 h 22.5. alkaen ti ja to 9-12 (huom muutettu).

Kirjallisuus:Courant & John: Introduction to Calculus and Analysis I, Protter & Morrey: A First Course in Real Analysis, Adams: Calculus, Kilpeläinen: Analyysi 3 (luentomoniste www-sivulla)

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 47, maksimi 88
ilm.aika: 10.4.2012 00:00 - 30.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 25921ti22.5.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot
2MaD 30221to24.5.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot
3MaD 25922ti29.5.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot
4MaD 30222to31.5.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot
5MaD 25923ti5.6.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot
6MaD 25923to7.6.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot
7MaD 25924ti12.6.201214:15-17:00JulinTapahtuman tiedot
8MaD 30224to14.6.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot
9MaD 25925ti19.6.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot
10MaD 25925to21.6.201209:15-12:00JulinTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harry 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 30
ilm.aika: 10.4.2012 00:00 - 30.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 38022ke30.5.201212:15-14:00HartikainenTapahtuman tiedot
2MaD 38023ke6.6.201212:15-14:00HartikainenTapahtuman tiedot
3MaD 38024ke13.6.201212:15-14:00HartikainenTapahtuman tiedot
4MaD 38025ke20.6.201212:15-14:00HartikainenTapahtuman tiedot
5MaD 38026ti26.6.201212:15-14:00HartikainenTapahtuman tiedot
6MaD 38026ke27.6.201212:15-14:00HartikainenTapahtuman tiedot
Harry 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 30
ilm.aika: 10.4.2012 00:00 - 30.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 38122ke30.5.201212:15-14:00JulinTapahtuman tiedot
2MaD 38123ke6.6.201212:15-14:00JulinTapahtuman tiedot
3MaD 38124ke13.6.201212:15-14:00JulinTapahtuman tiedot
4MaD 38125ke20.6.201212:15-14:00JulinTapahtuman tiedot
5MaD 38126ti26.6.201212:15-14:00JulinTapahtuman tiedot
6MaD 38126ke27.6.201212:15-14:00JulinTapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 35
ilm.aika: 10.4.2012 00:00 - 30.5.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 38022ma28.5.201212:15-14:00LehtonenTapahtuman tiedot
2MaD 38023ma4.6.201212:15-14:00LehtonenTapahtuman tiedot
3MaD 30224ma11.6.201212:15-14:00LehtonenTapahtuman tiedot
4MaD 38025ma18.6.201212:15-14:00LehtonenTapahtuman tiedot
5MaD 38026ma25.6.201212:15-14:00LehtonenTapahtuman tiedot