Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.13.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.11.2020 10:58

ERIS360 Portfolio, 3 op, PORTFOLIO seminaarit lukuvuonna 2012-13 [kotisivu]

Erityispedagogiikka

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.5.13 klo 16:00.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/134526
Alkaa - päättyy: 19.9.12 - 2.5.13
Ilmoittautumisaika: 29.6.12 klo 8:00 - 15.5.13 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.6.2013 klo 16:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Erja Kautto-Knape (erja.k.kautto-knape@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 105
Maksimi osallistujamäärä: 70 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Erityispedagogiikka (ERI)
Ajankohtaista:Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka. Ajoitus: 4. ja 5. vuosi.
Sisältö:<div> <div>

Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä. 

</div> </div>
Osaamistavoitteet:

.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida ammatillista osaamistaan, dokumentoida osaamisensa näyteportfoliona sekä esitellä asiantuntijuuttaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

 

Suoritustavat:Seminaarit 9 t sekä opintojen päättyessä loppuseminaari 3 t. Kirjallisuuteen perehtyminen, portfolion osatehtävien tekeminen ja porfolion laatiminen 69 t. Portfolioseminaarit on tarkoitettu suorittavaksi 4. ja 5. opIskeluvuoden aikana (2 vuotta). Seminaarit voi tapauskohtaisesti suorittaa myös yhdessä lukuvuodessa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Syksyn 2012 seminaarit [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1, syksy 2012 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 60
ilm.aika: 29.6.2012 08:00 - 15.5.2013 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 130 Musiikkiluokka38ke19.9.201214:15-17:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 2, syksy 2012 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 60
ilm.aika: 29.6.2012 08:00 - 15.5.2013 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 12843ke24.10.201208:15-11:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Syksyn 2012 päättöseminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 60
ilm.aika: 29.6.2012 08:00 - 15.5.2013 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 130 Musiikkiluokka50ke12.12.201210:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot

Kevään 2013 seminaarit [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1, kevät 2013 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 60
ilm.aika: 29.6.2012 08:00 - 15.5.2013 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1OPK 1413ti15.1.201309:15-12:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 2, kevät 2013 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 35, maksimi 60
ilm.aika: 29.6.2012 08:00 - 15.5.2013 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 206A8ti19.2.201309:15-12:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 3, kevät 2013 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 47, maksimi 60
ilm.aika: 29.6.2012 08:00 - 15.5.2013 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-12ti19.3.201313:15-16:00Kautto-KnapePERUTTU!Tapahtuman tiedot
Kevään 2013 loppuseminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 41, maksimi 60
ilm.aika: 29.6.2012 08:00 - 15.5.2013 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-20ma13.5.201310:15-12:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
2Viveca 14524ke12.6.201312:15-16:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot