Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.4.2021 08:48

ERIS323 Erityispedagogisen tutkielman ohjauskurssi, 10 op, Keväällä 2013 alkava ohjaus [kotisivu]

Erityispedagogiikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.12.12 klo 16:00.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/134539
Alkaa - päättyy: 13.11.12 - 31.12.14
Ilmoittautumisaika: 13.11.12 klo 8:00 - 7.12.12 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 2.1.2014 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Mikko Aro (mikko.t.aro@jyu.fi)
Piia Björn
Matti Kuorelahti (matti.kuorelahti@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Markku Leskinen (markku.leskinen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Raija Pirttimaa (raija.pirttimaa@jyu.fi)
Anja Rantala (anja.rantala@icloud.com)
Yliopistonlehtori Helena Viholainen (helena.j.k.viholainen@jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 71
Maksimi osallistujamäärä: 80 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Erityispedagogiikan laitos (ERI), Erityispedagogiikka (ERI)
Ajankohtaista:

ILMOITTAUTUMINEN GRADUSEMINAARIIN ON MAHDOLLISTA VASTA TUTKIMUSAIHEIDEN JA -ALUEIDEN ESITTELYTILAISUUDEN  (ti 13.11.) JÄLKEEN! ILMOITTAUTUMINEN TEHDÄÄN 19.11.-7.12.2012.

Saat ilmoittautumisen yhteydessä Korpissa esille esitietolomakkeen, jossa kysytään mm. tutkimuksesi aihetta ja aineiston keruutapaa. Täytä tarvittavat tiedot lomakkeeseen, koska graduryhmiin jako suoritetaan ilmoittautumisajan päätyttyä näiden esitietojen pohjalta. Jos tutkimusaihetta ei ole, se ei ole ongelma - kaikille löytyy ohjaaja. Seminaarin ohjaajat informoivat omia ryhmäläisiään tammikuussa alkavista ryhmäkokoontumisista erikseen. Seminaari I kevätlukukaudella 2013 on laajuudeltaan 24 tuntia ja seminaari II syyslukukaudella 2013 on laajuudeltaan 24 tuntia. KM -tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot (XKVK001 Er.ped. tutkimusviestintä ja XPVK002 Akateeminen puheviestintä) suoritetaan ohjauskurssin kanssa samanaikaisesti - alkavat keväällä 2013. Voit ilmoittautua kieliopintojen ryhmiin, vaikka niissä opiskelijamäärä ylittyisikin - ryhmiä pyritään perustaamaan lisää tarpeen mukaan. Arviointi: hyväksytty / hylätty.

Graduprosessiin liittyviä ohjeita: https://www.jyu.fi/edu/laitokset/eri/opiskelu/opiskelu-info/progradu

Sisältö:Opiskelija laatii ohjauksen tukemana tutkimussuunnitelman, joka sisältää aiheen valinnan perustelun, teoreettiset jäsennetyt tutkimustehtävät ja riittävän kirjallisuuskatsauksen. Hyväksytyn tutkimussuunnitelman perusteella opiskelija kerää tutkimusaineiston ja aloittaa sen analysoinnin ohjaajan tukemana. Tutkielmien aiheet kytketään laitoksen tutkimushankkeisiin ja -alueisiin.
Osaamistavoitteet:<div>

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tutkielmansa aiheeseen liittyvät käsitteet ja teoriat sekä keskeisen tutkimuskirjallisuuden

- laatia tutkimussuunnitelman, jossa kuvaa suunnitelman tutkimuksen toteuttamisesta sekä perustelee kirjallisuuteen nojaten tutkimusaiheen valinnan ja tutkimustehtävät

- arvioida ja ratkaista tutkimusaineiston keruuseen ja analysointiin liittyviä menetelmällisiä ja eettisiä kysymyksiä

- käsitteellistää tutkimaansa ilmiötä ja käyttää lähteitä asianmukaisesti argumentoinnin tukena

- tutkimusraportoinnin käytännöt ja osaa soveltaa tutkimusviestinnällisiä taitoja tutkimuksensa raportoinnissa.

- opponointitilanteessa perustella ja arvioida kriittisesti tutkimuksen toteuttamiseen ja raportointiin liittyviä valintoja

</div>
Esitiedot:Edeltävät opinnot: KK-tutkinto tai vähintään aineopinnot erityispedagogiikasta.
Ilmoittautuminen:Seminaariin ilmoittautumisajan päätyttyä ohjaajat jakavat ilmoittautuneet keskenään ja ilmoittavat ryhmiensä ensimmäisen kokoontumiskerran. Ryhmissä sovitaan seminaarin jatkokokoontumisajoista.
Suoritustavat:Seminaarit 48 t (kl 24 t ja sl 24 t), IT 222 t. Seminaari kestää kaksi lukukautta.
Aikataulu:Ajoitus: 4. kevät - 5. syksy
Kirjallisuus:HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. 2004 (tai uudemmat) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 71, maksimi 60
ilm.aika: 13.11.2012 08:00 - 7.12.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 30246ti13.11.201210:15-12:00-Erityispedagogiikan yksikön ja Niilo Mäki Instituutin henkilökunta esittelee tutkimusalueitaan ja tutkimusaiheitaan. Tavoitteena on, että opiskelijoiden tutkielmat suuntautuvat näille alueille.Tapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Piia Björnin ryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 10
ilm.aika: 13.11.2012 08:00 - 7.12.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C3263ke16.1.201309:15-15:00BjörnTapahtuman tiedot
2-7ke13.2.201309:15-15:00BjörnSEMINAARI PERUTTU SAIRASTUMISEN TAKIA, SIIRRETÄÄN SEURAAVAAN VIIKKOONTapahtuman tiedot
3-8ke20.2.201309:15-15:00BjörnSali Viv 465, klo 10.30 alkaen Viv 416Tapahtuman tiedot
4Ag C13313ma25.3.201309:15-15:00BjörnTapahtuman tiedot
5Ag C13416ma15.4.201309:15-15:00BjörnTapahtuman tiedot
6Ag C22222ma27.5.201309:15-14:00BjörnTapahtuman tiedot
7Ag C22232pe9.8.201309:15-14:00BjörnTapahtuman tiedot
Mikko Aron ja Helena Viholaisen ryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 14
ilm.aika: 13.11.2012 08:00 - 7.12.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 1453pe18.1.201308:15-10:00AroTapahtuman tiedot
2Viveca 416 Musiikkiluokka7pe15.2.201308:15-12:00AroTapahtuman tiedot
3Viveca 130 Musiikkiluokka12ti19.3.201308:15-12:00AroTapahtuman tiedot
4Viveca 25017ti23.4.201308:15-12:00AroTapahtuman tiedot
5Viveca 130 Musiikkiluokka22ma27.5.201312:15-16:00AroTapahtuman tiedot
6Viveca 416 Musiikkiluokka37to12.9.201312:00-14:00-Tapahtuman tiedot
Markku Leskisen ryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 10
ilm.aika: 13.11.2012 08:00 - 7.12.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1A 3013ke16.1.201314:15-16:00LeskinenTapahtuman tiedot
2L 31015ke10.4.201312:00-16:00LeskinenTapahtuman tiedot
3L 206A17ti23.4.201312:00-16:00LeskinenTapahtuman tiedot
4L 31020ke15.5.201312:00-16:00LeskinenTapahtuman tiedot
5L 34623ti4.6.201309:15-16:00LeskinenTapahtuman tiedot
6-37ma9.9.201310:15-12:00LeskinenTapahtuman tiedot
Anja Rantalan ryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 10
ilm.aika: 13.11.2012 08:00 - 7.12.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1332ke9.1.201312:15-16:00RantalaTapahtuman tiedot
2Ag C1346to7.2.201312:15-16:00-Huom! Aloitus klo 12.30Tapahtuman tiedot
3Ag C1348to21.2.201312:15-16:00RantalaTapahtuman tiedot
4Ag C13414ke3.4.201308:15-12:00RantalaTapahtuman tiedot
5Ag C13317pe26.4.201312:15-16:00RantalaTapahtuman tiedot
6Ag C13323ti4.6.201310:15-14:00RantalaTapahtuman tiedot
7Viveca 130 Musiikkiluokka36to5.9.201310:15-16:00RantalaTapahtuman tiedot
8Viveca 25038to19.9.201312:15-16:00RantalaTapahtuman tiedot
9Viveca 29243to24.10.201312:00-17:00RantalaTapahtuman tiedot
10Viveca 14547ke20.11.201308:15-12:00RantalaTapahtuman tiedot
11OPK 14250to12.12.201314:15-18:00RantalaTapahtuman tiedot
Raija Pirttimaan ryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 12
ilm.aika: 13.11.2012 08:00 - 7.12.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 130 Musiikkiluokka2ke9.1.201312:15-16:00PirttimaaTapahtuman tiedot
2Viveca 416 Musiikkiluokka6ke6.2.201314:15-17:45-Tapahtuman tiedot
3Viveca 14510ma4.3.201308:15-11:45-Tapahtuman tiedot
4Viveca 54816ke17.4.201308:15-11:45-Tapahtuman tiedot
5P 21519ke8.5.201308:15-15:45-Tapahtuman tiedot
6Viveca 46537ti10.9.201308:15-09:45PirttimaaTapahtuman tiedot
Matti Kuorelahden ryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 10
ilm.aika: 13.11.2012 08:00 - 7.12.2012 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 54810to7.3.201308:15-09:00KuorelahtiTapahtuman tiedot
2Viveca 14512ma18.3.201308:15-12:00KuorelahtiTapahtuman tiedot
3D 20915pe12.4.201312:15-15:00KuorelahtiTapahtuman tiedot
4Viveca 14517ma22.4.201310:15-13:00KuorelahtiTapahtuman tiedot
5Viveca 54820ma13.5.201310:15-14:00KuorelahtiTapahtuman tiedot