Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.6.2019 07:31

TILS150 Teoreettinen tilastotiede 1, 5 op, kevät 2013 [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.3.13 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/134730
Alkaa - päättyy: 8.1.13 - 8.3.13
Ilmoittautumisaika: 30.10.12 klo 0:00 - 8.3.13 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Juha Karvanen (juha.t.karvanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Sisältö:

Kurssi käsittelee tilastollisen mallinnuksen yleisiä periaatteita. Kurssi lähtee liikkeelle kausaalimalleista ja etenee tilastollisen mallinnuksen periaatteisiin ja menetelmiin. Simulointia käytetään esitettyjen asioiden havainnollistamiseen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suorittanut

  • tuntee kausaalisuuden käsitteen ja Rubinin ja Pearlin kausaalimallit
  • osaa esittää kausaalisuhteita graafisilla malleilla ja tehdä päätelmiä kausaalivaikutuksista
  • osaa valita tilanteeseen sopivan tilastollisen mallin ja kirjoittaa mallin uskottavuusfunktion
  • ymmärtää pistemääräfunktion ja Fisher-informaation merkityksen
  • tuntee erilaisia lähestymistapoja mallinnukseen ja parametrien estimointiin
  • osaa käyttää simulointia estimaattorien ominaisuuksien tarkasteluun
  • tuntee informaatioteorian peruskäsitteet
Esitiedot:

Tilastollinen päättely 1 ja 2 (aiempi Matemaattinen tilastotiede 1)

Opetusmuodot:

luennot ja harjoitukset

Suoritustavat:<div style="" class="htmlbox" id="ide9fd2661-44df-45ab-b485-e3eb0578a4e7_htmlbox">

Tentti

Tentissä on viisi kysymystä ja tentin maksimipistemäärä on 30. Harjoitustehtävistä voi saada hyvitystä 0-4 pistettä. Harjoitushyvitykset ovat voimassa keväällä 2013 järjestettävissä tenteissä.

</div>
Aikataulu:

Kevät 1. periodi.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2012 00:00 - 8.3.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2102ti8.1.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
2MaA 2103ti15.1.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
3MaA 2104ti22.1.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
4MaA 2105ti29.1.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
5MaA 2106ti5.2.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
6MaA 2107ti12.2.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2012 00:00 - 8.3.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2102ke9.1.201312:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
2MaA 2103ke16.1.201312:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
3MaA 2104ke23.1.201312:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
4MaA 2105ke30.1.201312:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
5MaA 2106ke6.2.201312:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot
6MaA 2107ke13.2.201312:15-14:00KarvanenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2012 00:00 - 8.3.2013 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2103to17.1.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
2MaA 2104to24.1.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
3MaA 2105to31.1.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
4MaA 2106to7.2.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
5MaA 2107to14.2.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
6MaA 2109to28.2.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
7MaA 21010to7.3.201314:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot