Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.9

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.7.2018 09:00

URAA003 Palvelusuunnittelu ja -konseptointi, 2 op [kotisivu]

Työelämäpalvelut

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.10.12 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://servicedesignjyu.blogspot.fi/
Alkaa - päättyy: 25.10.12 - 13.12.12
Ilmoittautumisaika: 15.8.12 klo 8:00 - 24.10.12 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 24.10.2012 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): -
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 119
Maksimi osallistujamäärä: 140 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Työelämäpalvelut (URA)
Ajankohtaista:

Kurssi on tarkoitettu kaikille Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille ja se on osa Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluiden koordinoimia työelämäopintoja.
Kurssin laajuus: 2 op (maisterivaiheen perusopiskelijat) ja 1 op (jatko-opiskelijat). HUOM! Jatko-opiskelijat saavat kurssista suorituksen koodille HTKJ312 Oman osaamisen tuotteistaminen. Tarkempia tietoja löytyy pian avattavalta verkkosivulta.

Myös yliopiston henkilökunta on tervetullutta seuraamaan luentoja.

Kurssin järjestämisestä vastaa Tekesin ja Jyväskylän yliopiston yhdessä rahoittama IRPaK-hanke (Ihmiskeskeisten ratkaisujen ja palveluiden kaupallistaminen).

Sisältö:

Elämme palvelutaloudessa. Tuotammepa tuotteita, teknologiaa, koulutusta, viestintää tai tutkimusta, tulisi asiakkaalle tarjottavia ratkaisuja ja kokonaisuuksia tarkastella palvelujen näkökulmasta. Asiakkaan ratkaisulle/palvelulle antama lisäarvo luodaan perustarjonnan ylittävällä tasolla: palvelun arvoa mitataan sen mukaan, miten hyvin sen suunnittelussa ja toteutuksessa ja jakelussa on ymmärretty käyttäjien lähtökohtia, motivaatiota, tarpeita, tilanteita, orientaatiota ja kulttuuria.

Palvelusuunnittelutyössä palveluja suunnitellaan yhä useammin monialaisessa ajattelu-, ideointi- ja kokeiluprosessissa. Palvelusuunnittelu erityisesti palvelujen muotoiluna yhdistää erilaisia menetelmiä ja tarkastelutapoja eri aloilta, tutkimuksesta, suunnittelutyöstä, tuotemuotoilusta, luovista prosesseista ja työtavoista, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisesta. Työ edellyttää kykyä tarkastella palveluun liittyviä erilaisia ulottuvuuksia samanaikaisesti ja ohjata suunnittelua päämääränsä, eri elementit integroivaksi kokonaisuudeksi, jossa usein tarvitaan myös verkostomaisia palvelutuottamisen tapoja.

Palvelusuunnittelu ja -konseptointi -opintojakso alkaa palvelusuunnitteluun johdattavalla aloitusseminaarilla. Tämän jälkeen aiheeseen perehdytään palvelusuunnittelun ja -tuotannon eri ammattialoja ja näkökulmia edustavien asiantuntijoiden avulla. Luennoilla käydään läpi palvelusuunnittelun alueita kuten palvelusuunnittelun monialaisuus, integroiva ajattelu ja muotoiluajattelu (design thinking) palvelusuunnittelussa, asiakas/käyttäjäymmärrys ja käyttäjien osallistaminen palvelujen suunnittelussa, visuaalisuus ja palvelusuunnittelua edistävät menetelmät, informaatio ja teknologia palvelusuunnittelussa, palvelukonseptit, palveluliiketoiminta ja palvelusuunnittelun vaikutukset organisaatiotasolla. Lopuksi opintojakson antia kootaan yhteen loppuseminaarissa, jossa keskustellaan luennoilla esiin nousseiden aiheiden ja opiskelijoiden kehitystöiden pohjalta. Palveluideoittensa toteuttamisesta kiinnostuneet opiskelijat saavat tukea ja vinkkejä jatkokehittämiseen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää palvelusuunnittelun monipuolisena ja kokonaisvaltaisena kokonaisuutena ja havaitsee omassa toiminnassaan ja ympäristössään mahdollisuuksia palvelujen kehittämiselle
  • osaa kuvata omaa osaamistaan palvelusuunnittelussa ja ymmärtää omalle osaamiselleen hyödyntämismahdollisuuksia
  • on itse tuottanut palveluideasta kehittämissuunnitelman
Esitiedot:

Suosituksena oman pääaineen aineopinnot.

Suoritustavat:

Maisterivaiheen opiskelijat (2 op):

  • Aloitusseminaari
  • Palvelusuunnittelu ja -konseptointi -luennot
  • Loppuseminaari
  • “Palveluidean kehittämistehtävä”: Omaan työ- tai harjoittelukokemukseen perustuvan palveluidean kehittämissuunnitelma joko yksilö- tai parityönä. Kehittämistyöhön saa tukea luennoilta ja luentojen lopuksi annettavasta ohjeistuksesta. Opintojaksoa ja kehittämistyön tekemistä varten toteutetaan blogiympäristö, josta löytyy tietoa niin luentojen aiheista, luennoitsijoista ja esimerkkejä oman suunnittelutyön tueksi. Kehittämistyön voi toteuttaa vaihtoehtoisesti infograafisena julisteena tai tekstikuvauksena (pituus 2- 3 sivua). Tarkemmat ohjeet toteuttamistavoista annetaan opintojakson aloitusseminaarin yhteydessä.

(Kurssilla on 80 % läsnäolovaatimus)

Tohtorikoulutettavat (1 op):

  • Aloitusseminaari
  • Osallistuminen vähintään 3 luennolle
  • Vaihtoehtoisesti joko “Palveluidean kehittämistehtävä” (katso kuvaus perusopiskelijoiden kehittämistehtävä) tai henkilökohtainen kirjoitustehtävä “Oman osaamisen kuvaaminen palveluna” (pituus 4 - 5 sivua)
Yhteystiedot:

Maisteriopiskelijoiden yhteyshenkilö:
Katriina Lahtinen (katriina.lahtinen@jyu.fi / 040 5295783)

Jatko-opiskelijoiden yhteyshenkilö:
Heli Niskanen (heli.m.niskanen@jyu.fi / 0400 248 083; Yrittäjäksi yliopistosta -ESR-hankkeen projektipäällikkö)

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Palvelusuunnittelu ja konseptointi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 96, maksimi 140
ilm.aika: 15.8.2012 08:00 - 24.10.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1C 443to25.10.201212:15-14:00-AloitusseminaariTapahtuman tiedot
2C 444to1.11.201212:15-14:00-Palvelujen suunnittelusta (palvelumuotoilun asiantuntija Juha Ruuska)Tapahtuman tiedot
3C 445to8.11.201212:15-14:00-Monialainen palvelumuotoilu (suunnittelija Katriina Lahtinen)Tapahtuman tiedot
4C 446to15.11.201212:15-14:00-Luovuus, innovaatiot ja muotoiluajattelu (tutkimusprofessori Antti Hautamäki)Tapahtuman tiedot
5C 447to22.11.201212:15-14:00-Design and Possibility (Designer Matthew Jones)Tapahtuman tiedot
6C 448to29.11.201212:15-14:00-Insight Driven Concept Design (Designer Lotta Partanen)Tapahtuman tiedot
7C 449ke5.12.201212:15-14:00-About Information Design and Services (Creative Director Sami Niemelä)Tapahtuman tiedot
8-50to13.12.201212:15-14:00-Loppuseminaari, HUOM! paikka: Auditorio 2 (Agora)Tapahtuman tiedot