Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.9

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.7.2018 09:01

HTKJ200 Sosiaalinen media ja oman osaamisen markkinointi, 3 op, verkkokurssi

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 2.10.12 klo 20:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.10.12 - 30.11.12
Ilmoittautumisaika: 28.5.12 klo 8:00 - 2.10.12 klo 20:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 7.10.2012 klo 08:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Tanja Välisalo (tanja.valisalo@jyu.fi)
Laajuus: 3.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK)
Sisältö:

Kurssin aihealueet ovat

  • viestintäosaaminen
  • oman asiantuntijaosaamisen tunnetuksi tekeminen ja markkinointi
  • sosiaalisen median palvelut, niiden vertailu ja valinta eri tarkoituksiin 
  • etiikka ja tekijänoikeudet sosiaalisessa mediassa
  • sosiaalinen media verkostoitumisen välineenä

Kurssista tietoa myös erillisessä tiedostossa: https://www.jyu.fi/hum/tiedostot/sosiaalinen-media-ja-osaamisen-markkinointi/

Osaamistavoitteet:

Tohtorikoulutettava

  • ymmärtää asiantuntijaosaamisensa esille tuomisen merkityksen
  • hahmottaa erilaisia viestinnän ja oman osaamisen markkinoinnin kohderyhmiä
  • tuntee sosiaalisen median erilaisia palveluita ja hyödyntämismahdollisuuksia
  • hallitsee sosiaalisen median viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
  • osaa laatia henkilökohtaisen viestintäsuunnitelman
Valintamenettely:

Kurssi on avoin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, kasvatustieteiden sekä liikunta- ja terveystieteiden tiedekuntien tohtorikoulutettaville ja jo tohtoroituneille henkilöille. 

Opetusmuodot:

Verkko-opetus, keskustelu- ja yksilötehtävät.

Suoritustavat:

Verkko-oppimateriaaliin perehtyminen, tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Kurssiin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että keskenään vaihtoehtoisia osioita.

Aikataulu:

Kurssin opetus ja suoritukset tehdään 1.10-30.11.2012 välisenä aikana. Osalla kurssin tehtävistä on viimeinen palautuspäivä jo ennen kurssin loppua.

Yhteystiedot:

Kurssin suorittamiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat sekä yliopistonopettaja Tanja Välisalo (tanja.valisalo[at]jyu.fi) että projektipäällikkö Heli Niskanen (heli.m.niskanen[at]jyu.fi). Kurssin järjestää Yrittäjäksi Yliopistosta -ESR-hanke (http://yrittajaksiyliopistosta.jyu.fi/).

Avainsanat:

sosiaalinen media, oman osaamisen markkinointi, työelämätaidot