Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.5.2019 01:01

ANTP017 Kreikan kirjallisuuden historia - KIRJATENTTI, 2 op [kotisivu]

Antiikin kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/antiikki/ops#ANTP017
Alkaa - päättyy: 1.8.12 - 31.7.20
Opettaja(t): Lehtori Raija Vainio (raija.s.vainio@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 21
Organisaatiot:Antiikin kulttuuri (KLS) (ANT)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.