Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:45

ANTP018 Rooman kirjallisuuden historia - KIRJATENTTI, 2 op [kotisivu]

Antiikin kulttuuri (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/antiikki/ops#ANTP018
Alkaa - päättyy: 1.8.12 - 31.7.20
Opettaja(t): Lehtori Raija Vainio (raija.s.vainio@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Antiikin kulttuuri (KLS) (ANT)

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.