Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.6.2019 07:30

TILS221 Tilastotiede epidemiologisessa tutkimuksessa -seminaari, 4 op [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 21.12.12 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://optima.cc.jyu.fi/learning/id45/bin/user?rand=15395
Alkaa - päättyy: 6.9.12 - 13.12.12
Ilmoittautumisaika: 8.8.12 klo 0:00 - 21.12.12 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Juha Karvanen (juha.t.karvanen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 12
Maksimi osallistujamäärä: 16 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Sisältö:

Seminaarissa opiskelijat tutustuvat terveystieteen tutkimusasetelmiin ja tilastollisiin menetelmiin valikoitujen artikkelien kautta. Jokainen osanottaja pitää seminaariesitelmän yhden tai useamman artikkelin pohjalta, kirjoittaa yhteenvedon suomeksi ja laatii muille osallistujille harjoitustehtävän. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa ja  aktiivista osallistumista. Ensimmäisillä kerroilla esitetään luentomuotoisesti lyhyt johdanto aiheeseen.

Kurssi soveltuu myös jatko-opiskelijoille. Tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoilla on ilmoittautuessa etusija.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suorittanut

 • tuntee epidemiologian keskeisimmät käsitteet suomeksi ja englanniksi ja ymmärtää niiden yhteyden tilastotieteeseen,
 • ymmärtää erilaisten tutkimusasetelmien seuraukset tilastolliseen analyysiin ja tulosten tulkintaan,
 • tuntee tutkimusten raportointiin liittyvää ohjeistusta,
 • kykenee lukemaan tutkimusraportteja ja etsimään itsenäisesti lisätietoja käytetyistä menetelmistä ja
 • tuntee joitakin epidemiologissa käytettäviä tilastollisia menetelmiä.
Valintamenettely:

Tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoilla on ilmoittautuessa etusija.

Opetusmuodot:

luentoja 4h (kaksi ensimmäistä kokoontumiskertaa) ja seminaarityöskentelyä 16h

Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen seminaarin toimintaan, seminaariesitelmän pitäminen ja yhteenvedon kirjoittaminen, harjoitustehtävän laatiminen ja harjoitustehtävien suorittaminen.

Arvosanaan vaikuttavat seminaariesitelmä ja harjoitustehtävän laadinta (50%), harjoitustehtävien suorittaminen (25%) ja aktiivinen osallistuminen seminaariin (25%).

Kirjallisuus:

Alustava artikkelilista (muutokset mahdollisia):

 • J. P. Vandenbroucke et al., Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and Elaboration. Epidemiology. 2007 Nov;18(6):805-35.
 • S. Blankenberg et al., ontribution of 30 Biomarkers to 10-Year Cardiovascular Risk Estimation in 2 Population Cohorts The MONICA, Risk, Genetics, Archiving, and Monograph (MORGAM) Biomarker Project Circulation. 2010; 121: 2388-2397 doi: 10.1161/​CIRCULATIONAHA.109.901413
 • Pencina MJ, D'Agostino RB Sr, D'Agostino RB Jr, Vasan RS. Evaluating the added predictive ability of a new marker: from area under the ROC curve to reclassification and beyond. Stat Med. 2008; 27: 157–172;discussion 207–212.
 • Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M, Juolevi A, Mannisto S, Sundvall J, Jousilahti P, Salomaa V, Valsta L, Puska P. Thirty-five-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Int J Epidemiol. 2010; 39: 504–518.
 • Yarnell JW. The PRIME study: classical risk factors do not explain the severalfold differences in risk of coronary heart disease between France and Northern Ireland. Prospective Epidemiological Study of Myocardial Infarction. QJM. 1998 Oct;91(10):667-76.
 • Moons KG, Donders RA, Stijnen T, Harrell FE Jr. Using the outcome for imputation of missing predictor values was preferred. J Clin Epidemiol. 2006 Oct;59(10):1092-101.
 • Tibshirani R. The lasso method for variable selection in the Cox model. Stat Med. 1997; 16: 385–395.
 • D. R. Cox. Regression Models and Life-Tables (with discussion), Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). 1972  Vol. 34, No. 2, pp. 187-220

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 200
ilm.aika: 8.8.2012 00:00 - 21.12.2012 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35536to6.9.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
2MaD 35537to13.9.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
3MaD 35539to27.9.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
4MaD 35540to4.10.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
5MaD 35542to18.10.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
6MaD 35543to25.10.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
7MaD 35545to8.11.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
8MaD 35546to15.11.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot
9MaA 21048to29.11.201208:30-10:00KarvanenTapahtuman tiedot
10MaD 35550to13.12.201214:15-16:00KarvanenTapahtuman tiedot