Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.10.2021 16:50

TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 - 6 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.9.13 klo 12:00.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Opettajankoulutus (TTL) (TTLOPE): 1000 
Opettajankoulutuksen suoravalitut (OPPSV): 500 
Aineenopettajakoulutus (OKL) (): 450 
Opettajan pedagogiset opinnot (OPE): 400 
Tietotekniikka (TIE) (TIE): 400 
Tietotekniikan laitos (TTL): 300 
Tietotekniikka (CHY) (CTI): 300 
Tietotekniikka (OKL) (028): 300 
Tietotekniikka (OKL) (OTI): 300 
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (OPK): 250 
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (KAS) (APE): 250 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (CHY): 250 
Opettajankoulutuslaitos (OKL): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (OPP): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (OHP): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (CHY) (COK): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (liikunta) (OPL): 250 
Kasvatustiede (KAS) (KAS): 200 
Kasvatustiede (OKL) (OKLKTO): 200 
Kasvatustieteiden laitos (KLA): 200 
Kasvatustiede (OKL) (OKL): 150 
Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot (KTKO): 150 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Alkaa - päättyy: 16.9.13 - 5.12.13
Ilmoittautumisaika: 1.6.13 klo 8:00 - 19.9.13 klo 12:00
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 09.09.2013 - 16.09.2013.
Ilmoittautuminen voidaan perua 27.9.2013 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 5 - 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 42
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Ajankohtaista:

Kurssi luennoidaan syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa uusitussa muodossa (5 op).

Sisältö:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä tietotekniikan opetuksessa, tietotekniikan integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiinosaa arvioida
Oppimisympäristön (Moodle) tehokas käyttöosaa analysoida
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Avoimien toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
WWW-lomakkeet ja WWW-sivut opetuskäytössäosaa analysoida
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöosaa analysoida
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminenosaa analysoida
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Interaktiivisen animaation (Flash) hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Vapaiden ohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Pelit opetuksessaosaa analysoida
Opetusvideon tuottaminenosaa analysoida
Interaktiivisten taulujen ja tablet-laitteiden opetuskäyttöosaa analysoida
Esitiedot:

TIEP161 - Opetusteknologia

Valintamenettely:

Ensisijalla ovat tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen pääaineopiskelijat. Mukaan pääsevät myös ne muiden oppiaineiden aineenopettajaksi opiskelijat, joilla on tavoitteena saada opettajan pätevyys myös tietotekniikkaan.

Opetusmuodot:

Luennot ja pääteohjaukset.

Suoritustavat:

Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi.

Kurssin työmäärä:

Luennot noin 20 h, pääteohjaukset noin 20 h, oppimistehtävät noin 60 h, seminaarit noin 5 h, vertaisarvioinnit noin 20 h, itsearviointi noin 5 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 40
ilm.aika: 1.6.2013 08:00 - 19.9.2013 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23138ma16.9.201314:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C23140ma30.9.201314:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C331.3, mikroluokka41ti8.10.201314:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
4AgD125.143ma21.10.201314:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C23146ma11.11.201314:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pääteohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 24
ilm.aika: 1.6.2013 08:00 - 19.9.2013 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka38to19.9.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka39to26.9.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka40to3.10.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka41to10.10.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka42to17.10.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
6AgD125.143to24.10.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka44to31.10.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C331.3, mikroluokka45to7.11.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka46to14.11.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
10Ag C331.3, mikroluokka47to21.11.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
11Ag C331.3, mikroluokka48to28.11.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Vertaisarviointiryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 4, maksimi 15
ilm.aika: 1.6.2013 08:00 - 19.9.2013 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13339ke25.9.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C13340ke2.10.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C13341ke9.10.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C13342ke16.10.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C13343ke23.10.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C13344ke30.10.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag C13345ke6.11.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C13346ke13.11.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag C13347ke20.11.201308:15-10:00EkonojaTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 40
ilm.aika: 1.6.2013 08:00 - 19.9.2013 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23349ti3.12.201316:15-18:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C23349to5.12.201310:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot