Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.6.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.1.2019 14:57

TJTSD66 Advanced Topics in Social Media, 2 - 5 op, Multidisciplinary course on social media research [kotisivu]

Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Viestintätieteet

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.1.14 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://optima.cc.jyu.fi/learning/id42/bin/doc_show?id=153318&ws=153318
Alkaa - päättyy: 13.1.14 - 27.3.14
Ilmoittautumisaika: 2.12.13 klo 0:00 - 14.1.14 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 06.01.2014 - 13.01.2014.
Ilmoittautuminen voidaan perua 23.1.2014 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Heikki Karjaluoto (heikki.karjaluoto@jyu.fi)
Professori Raine Koskimaa (raine.koskimaa@jyu.fi)
Professori Epp Lauk (epp.lauk@jyu.fi)
Professori Sirpa Leppänen (sirpa.h.leppanen@jyu.fi)
Markku Lonkila (markku.lonkila@jyu.fi)
Professori Vilma Luoma-aho (vilma.luoma-aho@jyu.fi)
Joel Mero
Jan Pawlowski (jan.pawlowski@jyu.fi)
Henri Pirkkalainen
Apulaisprofessori, yliopistonlehtori Marko Siitonen (marko.siitonen@jyu.fi)
Tutkijatohtori, yliopistonopettaja Heini Taiminen (heini.taiminen@jyu.fi)
Projektitutkija Kimmo Taiminen (kimmo.i.taiminen@jyu.fi)
Yliopistotutkija Turo Uskali (turo.i.uskali@jyu.fi)
Jari Veijalainen (jari.a.veijalainen@jyu.fi)
Marita Vos (marita.m.vos@jyu.fi)
Laajuus: 2 - 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 33
Maksimi osallistujamäärä: 130 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Journalistiikka (VIE) (JOU), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Kulttuurienvälinen viestintä (VIE) (KVV), Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (MUTKU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Viestintätieteet (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Kurssi järjestetään osallistuvien yksiköiden opiskelijoille kahdessa eri laajuudessa: 2 op:n luentokurssina ja 5 op:n kurssina, mihin kuuluu luentojen lisäksi projektityö. Opetukseen osallistuvia yksiköitä ovat Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Kauppakorkeakoulu (JSBE), Kielten laitos: Englanti (ENGL), Viestintätieteiden laitos (VIE) sekä Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos (TAIKU). Katso lisätietoja kohdista Ilmoittautuminen ja Valintamenettely.  

Sisältö:

Sosiaalinen media on noussut tärkeäksi tutkimusalueeksi monella eri tieteenalalla. Sosiaalista mediaa voidaan hyvin tarkastella vaikkapa teknologisesta, viestinnällisestä, yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta tai kaupallisesta näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto monitieteisenä yliopistona tarjoaa erinomaisen ympäristön sosiaalisen median tutkimuksen monitieteiseen ja poikkitieteelliseen tarkasteluun. Kurssilla on tavoitteena antaa opiskelijoille laaja-alainen näkemys sosiaaliseen mediaan liittyvästä tutkimuksesta, tutkimusintresseistä ja tutkimusmenetelmistä.

 

Osaamistavoitteet:

Kurssin lopussa opiskelija tuntee sosiaaliseen mediaan liittyviä teorioita, tutkimusmenetelmiä ja lähestymistapoja eri tieteenaloilla; ymmärtää sosiaaliseen mediaan liittyvää tutkimusta laaja-alaisesti. Tämän lisäksi laajemman kurssin suorittanut opiskelija kykenee vuorovaikutukseen ja ryhmätyöhön yli tieteenalarajojen; osaa analysoida ryhmässä poikkitieteellisesti sosiaaliseen mediaan liittyvää tutkimusta ja raportoida analyysin tulokset suullisesti ja kirjallisesti; osaa eritellä sosiaalisen median käytön mahdollisuuksia, ongelmia ja vaikutuksia yhteiskunnassa, yhteisöissä ja yritystoiminnassa; osaa eritellä sosiaalisen median käyttöön ja tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
 

Esitiedot:

Tuntee sosiaalisen median käsitteistöä, palveluja ja palvelujen käyttötapoja; osaa hankkia oman oppiaineeseensa tieteellisiä artikkeleita, tulkita niitä ja analysoida niitä kriittisesti.

Ilmoittautuminen:

Kurssille hyväksytään opiskelijoita kaikista kurssilla opetusta tarjoavista yksiköistä. Opiskelijat ilmoittautuvat ensin luentokurssille. Laajennetulle kurssille jatkavat opiskelijat ilmoittautuvat yhteen projektiryhmään ja tekevät projektiehdotuksen. Projektin suorittaminen edellyttää hyväksyttyä luentokurssia.

Valintamenettely:

Tavoitteena on saada kurssille mukaan opiskelijoita kaikista opetusta järjestävistä yksiköistä. Mikäli kurssille ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin 130, voidaan jonkun yksikön opiskelijoita joutua karsimaan toisen yksikön opiskelijoiden mukaan saamiseksi. Mahdollinen karsinta tehdään aikaisempien opintosuoritusten ja ilmoittautmisjärjestyksen perusteella.

Opetusmuodot:

Eri tieteenalojen opettajien pitämät luennot ja luentopäiväkirjan, tai vastaavan tehtävän kirjoittaminen; laajennetulla kurssilla myös seminaari-istunnot, tieteelliseen kirjallisuuteen paneutuminen, projektityöskentely ryhmässä, projektiraportin kirjoittaminen ja esittely seminaarissa. 

Suoritustavat:

Luentokurssi: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja, tai vastaava tehtävä. Laajennettu kurssi:   Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, luentopäiväkirja, projekti. Luennot ja seminaariesitykset englanniksi, luentopäiväkirjan ja projektiraportin opiskelijat voivat kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.
 

Kurssin työmäärä:

Luentokurssi: Luennot (20 t), luentopäiväkirja tai vastaava tehtävä (33 t). Laajennettu kurssi: Luennot ja seminaari-istunnot (40 t), luentopäiväkirja- tai vastaava tehtävä (33 t), projekti (60 t).

Aikataulu:

Viikot 3 ja 4: Luennot, projektiryhmien muodostaminen

Viikot 5-9: Projektityöskentelyä

Viikko 10: Opiskelijoiden projektiesittelyt seminaarissa

Kirjallisuus:

Artikkelipaketti.

Avainsanat:

Sosiaalinen media, sosiaalisen median palvelut, yhteisöpalvelut, tutkimus

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, maksimi 130
ilm.aika: 2.12.2013 00:00 - 14.1.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3ma13.1.201412:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali4ma20.1.201410:15-14:00-Tapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 130
ilm.aika: 2.12.2013 00:00 - 14.1.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 23ti14.1.201414:15-18:00-Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 24ti21.1.201414:15-18:00-Tapahtuman tiedot
Luento 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 130
ilm.aika: 2.12.2013 00:00 - 14.1.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 33ke15.1.201414:15-18:00-Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 34ke22.1.201414:15-18:00-Tapahtuman tiedot
Luento 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 130
ilm.aika: 2.12.2013 00:00 - 14.1.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 33to16.1.201410:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 34to23.1.201410:15-14:00-Tapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 40
ilm.aika: 2.12.2013 00:00 - 14.1.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C2336to6.2.201412:15-16:00VeijalainenTapahtuman tiedot
2Ag Delta10ma3.3.201412:15-16:00VeijalainenTapahtuman tiedot
3Ag Delta10ti4.3.201412:15-16:00VeijalainenTapahtuman tiedot
4Ag Delta10ke5.3.201412:15-16:00VeijalainenTapahtuman tiedot