Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 05:51

ERIS360 Portfolio, 3 op, PORTFOLIO-työpajat lukuvuonna 2013-14 [kotisivu]

Erityispedagogiikka

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.5.14 klo 16:00.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/151460
Alkaa - päättyy: 18.9.13 - 7.5.14
Ilmoittautumisaika: 28.6.13 klo 8:00 - 14.5.14 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2014 klo 16:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Erja Kautto-Knape (erja.k.kautto-knape@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 104
Maksimi osallistujamäärä: 70 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Erityispedagogiikka (ERI)
Ajankohtaista:

Arviointi: Hyväksytty / hylätty.

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka.

Ajoitus: 4. ja 5. vuosi.

Sisältö:<div> <div>

Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneelle opintojaksolle KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä. 

</div> </div>
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida ammatillista osaamistaan, dokumentoida osaamisensa näyteportfoliona sekä esitellä asiantuntijuuttaan sekä suullisesti että kirjallisesti.


 

Suoritustavat:
  • Portfoliotyöpaja 12 tuntia.
  • Kirjallisuuteen perehtyminen, portfolion osatehtävien tekeminen ja porfolion laatiminen 69 t.

Työpajoja järjestetään lukukausittain 4, joista opiskelija valitsee aikatauluunsa sopivat. Opiskelijan tulee osallistua yhteensä neljään työpajaan. Portfolioseminaarit on tarkoitettu suorittavaksi 4. ja/tai 5. opIskeluvuoden aikana. Opiskelija voi siis opiskella kurssin yhden tai kahden lukuvuoden aikana.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Syksyn 2013 työpajat [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Työpaja 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 24
ilm.aika: 28.6.2013 08:00 - 14.5.2014 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.1 (Africa), mikroluokka38ke18.9.201314:15-17:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Työpaja 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 24
ilm.aika: 28.6.2013 08:00 - 14.5.2014 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.1 (Africa), mikroluokka43ke23.10.201314:15-17:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Työpaja 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 24
ilm.aika: 28.6.2013 08:00 - 14.5.2014 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.1 (Africa), mikroluokka47ke20.11.201314:15-17:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Työpaja 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 24
ilm.aika: 28.6.2013 08:00 - 14.5.2014 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.1 (Africa), mikroluokka50ke11.12.201314:15-17:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot

Kevään 2014 työpajat [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Työpaja 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 24
ilm.aika: 28.6.2013 08:00 - 14.5.2014 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.1 (Africa), mikroluokka3ke15.1.201414:15-17:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Työpaja 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 24
ilm.aika: 28.6.2013 08:00 - 14.5.2014 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.1 (Africa), mikroluokka11ke12.3.201414:15-17:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Työpaja 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 24
ilm.aika: 28.6.2013 08:00 - 14.5.2014 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Viveca 416 Musiikkiluokka16ke16.4.201412:15-17:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Työpaja 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 24
ilm.aika: 28.6.2013 08:00 - 14.5.2014 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D12120ke14.5.201415:00-18:00Kautto-KnapeTapahtuman tiedot