Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.4.2023 04:53

MATP152 Approbatur 1A, 4 op, itseopiskelukurssi, lv 2013-14 [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.14 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/152694
Alkaa - päättyy: 1.9.13 - 30.6.14
Ilmoittautumisaika: 5.6.13 klo 0:00 - 30.6.14 klo 23:59
Opettaja(t): Mikko Saarimäki
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 126
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Matematiikka (MAT)
Ajankohtaista:Kurssi on ennen syksyä 2013 aloittaneille sivuaineopiskelijoille suunnattu perusopintokurssi. Sitä ei enää luennoida, mutta toteutetaan lukuvuonna 2013-14 itseopiskelukurssina. Opiskelun tueksi on painettu kurssikirja ja sen linkitetty verkkokirja, opiskelu- ja harjoittelutehtäviä sekä mallitenttejä ratkaisuineen, interaktiivisia havainnollistuksia ja opiskeluvideoita.
Sisältö:Lineaarialgebraa ja analyyttistä geometriaa. Tarkastellaan reaalista vektoriavaruutta ja sen geometriaa, tutustutaan matriisilaskentaan ja lineaarialgebraan sekä sovelletaan tietoutta analyyttiseen geometriaan.
Osaamistavoitteet:Opiskelijan pitää ymmärtää milloin tarkasteltava ilmiö tai probleema on luonteeltaan lineaarinen, osata pukea se koordinaatistosta riippuvaan muotoon ja osata ratkaista yksinkertaisimpia tilanteita. Hänen tulee myös nähdä geometrinen yhteys suoriin ja tasoihin ja niiden yleistyksiin.
Esitiedot:Lukion matematiikka (lyhyt tai pitkä oppimäärä).
Ilmoittautuminen:Korpissa. Ilmoittautumisen jälkeen saat täydet oikeudet verkkomateriaaliin.
Opetusmuodot:Opiskelumateriaalia itsenäisen opiskelun tueksi: Kurssille on painettu kurssikirja ja sen linkitetty verkkokirja, opiskelu- ja harjoittelutehtäviä sekä mallitenttejä ratkaisuineen, interaktiivisia havainnollistuksia ja opiskeluvideoita.
Suoritustavat:Itseopiskelu ja loppukoe.
Kurssin työmäärä:Itsenäistä opiskelua 120 h.
Aikataulu:Lukuvuosi 2013–14 itseopiskelukurssina.
Loppukoepäivät ovat 11.9.13, 23.10.13, 20.11.13, 29.1.14, 26.2.14, 26.3.14, 23.4.14, 18.6.14 ja 16.7.14
Kirjallisuus:Saarimäki, Vektoriyhtälöitä Approbatur 1A -kurssille (kurssikirja ja verkkokirja); Lahtinen & Pehkonen, Matematiikkaa soveltajille 1 (luvut 1 ja 6); Lay: Linear algebra and its applications.
Avainsanat:matematiikka, perusopinnot, approbatur, lineaarinen algebra, vektorilaskenta, matriisilaskenta