Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.6.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.1.2019 19:12

TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 - 6 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.1.15 klo 18:00.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Opettajankoulutus (TTL) (TTLOPE): 1000 
Opettajankoulutuksen suoravalitut (OPPSV): 500 
Aineenopettajakoulutus (OKL) (): 450 
Opettajan pedagogiset opinnot (OPE): 400 
Tietotekniikka (TIE) (TIE): 400 
Tietotekniikan laitos (TTL): 300 
Tietotekniikka (CHY) (CTI): 300 
Tietotekniikka (OKL) (OTI): 300 
Tietotekniikka (OKL) (028): 300 
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (OPK): 250 
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (KAS) (APE): 250 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (CHY): 250 
Opettajankoulutuslaitos (OKL): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (OPP): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (OHP): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (CHY) (COK): 250 
Opettajan pedagogiset opinnot (liikunta) (OPL): 250 
Kasvatustiede (KAS) (KAS): 200 
Kasvatustiede (OKL) (OKLKTO): 200 
Kasvatustieteiden laitos (KLA): 200 
Kasvatustiede (OKL) (OKL): 150 
Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot (KTKO): 150 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Alkaa - päättyy: 12.1.15 - 27.3.15
Ilmoittautumisaika: 31.5.14 klo 8:00 - 27.1.15 klo 18:00
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 05.01.2015 - 12.01.2015.
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.1.2015 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 5 - 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 40
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Ajankohtaista:

Kurssin laajuus vuodesta 2013 eteenpäin on 5 op.

Sisältö:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä tietotekniikan opetuksessa, tietotekniikan integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiinosaa arvioida
Oppimisympäristön (Moodle) tehokas käyttöosaa analysoida
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Avoimien toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessa osaa analysoida
WWW-lomakkeet ja WWW-sivut opetuskäytössäosaa analysoida
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöosaa analysoida
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminenosaa analysoida
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Interaktiivisen animaation (Flash) hyödyntäminen opetuksessa osaa analysoida
Vapaiden ohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessa osaa analysoida
Pelit opetuksessaosaa analysoida
Opetusvideon tuottaminenosaa analysoida
Interaktiivisten taulujen ja tablet-laitteiden opetuskäyttö osaa analysoida
Esitiedot:

TIEP161 - Opetusteknologia

Valintamenettely:

Ensisijalla ovat tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen pääaineopiskelijat. Mukaan pääsevät myös ne muiden oppiaineiden aineenopettajaksi opiskelijat, joilla on tavoitteena saada opettajan pätevyys myös tietotekniikkaan.

Opetusmuodot:

Luennot ja pääteohjaukset.

Suoritustavat:

Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi.

Kurssin työmäärä:

Luennot noin 12 h, pääteohjaukset noin 20 h, oppimistehtävät noin 70 h, seminaarit noin 4 h, vertaisarvioinnit noin 20 h, itsearviointi noin 4 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, maksimi 40
ilm.aika: 31.5.2014 08:00 - 27.1.2015 18:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C2313ma12.1.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C2315ma26.1.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C2316ma2.2.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4AgD125.18ma16.2.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C23111ma9.3.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pääteohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 24
ilm.aika: 31.5.2014 08:00 - 27.1.2015 18:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B111.1 (Asia)3to15.1.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag B111.1 (Asia)4to22.1.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag B111.1 (Asia)5to29.1.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag B111.1 (Asia)6to5.2.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag B111.1 (Asia)7to12.2.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
6AgD125.18to19.2.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag B111.1 (Asia)9to26.2.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C331.3, mikroluokka10to5.3.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag B111.1 (Asia)11to12.3.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
10Ag C331.3, mikroluokka12to19.3.201512:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Vertaisarviointiryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 4, maksimi 10
ilm.aika: 31.5.2014 08:00 - 27.1.2015 18:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C1334ke21.1.201514:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C1335ke28.1.201514:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C1336ke4.2.201510:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C1327ke11.2.201514:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C1338ke18.2.201514:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C1339ke25.2.201514:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag C13310ke4.3.201514:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C13311ke11.3.201510:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag C13312ke18.3.201514:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 40
ilm.aika: 31.5.2014 08:00 - 27.1.2015 18:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23113ke25.3.201514:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C23113to26.3.201516:15-18:00EkonojaTapahtuman tiedot