Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 12:29

FYSP102 F2: Mekaniikan jatko-osa, 5 op [kotisivu]

Fysiikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.12.14 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/168970
Alkaa - päättyy: 28.10.14 - 18.12.14
Ilmoittautumisaika: 1.5.14 klo 0:00 - 18.12.14 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 18.12.2014 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Riku Tuovinen (riku.tuovinen@gmail.com)
Tuntiopettaja(t): Mikko Haaranen
Oula Heikkilä (oulaheikkila@gmail.com)
Joonas Korhonen
Olli Koskivaara (olli.a.koskivaara@student.jyu.fi)
Mikko Kuha (mikko.a.kuha@student.jyu.fi)
Marko Käyhkö
Janne Laulainen (janne.laulainen@gmail.com)
Roope Lehto
Juhani Lepistö (juhani.lepisto@student.jyu.fi)
Juuso Leskinen (juuso.o.leskinen@student.jyu.fi)
Väitöskirjatutkija Teemu Loippo (teemu.loippo@hotmail.com)
Taru Malminen (entahtdoenaamaileja@dsjkdfj.dd)
Maija Myllykangas
Laura Mättö (laura.matto@jyu.fi)
Johannes Nokelainen
Väitöskirjatutkija Risto Ojajärvi (risto.m.m.ojajarvi@student.jyu.fi)
Jarmo Penttilä (jopent@gmail.com)
Tutkijatohtori Pekka Pirinen (pekka.a.pirinen@jyu.fi)
Jaana Romppainen (jaana.k.romppainen@student.jyu.fi)
Jaro Ruuskanen (jaro.ruuskanen@gmail.com)
Elli Selenius (elli.i.selenius@student.jyu.fi)
Jukka Sorjonen (sorjonen.jukka@gmail.com)
Juha Sorri
Sanna Stolze
Tapani Stylman (tapani.stylman@gmail.com)
Juha Suutari (juhasuutari@gmail.com)
Yliopistotutkija Juha Uusitalo (juha.uusitalo@jyu.fi)
Väitöskirjatutkija Ville Virtanen (ville.a.virtanen@student.jyu.fi)
Markku Väisänen
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 119
Organisaatiot:Fysiikan laitos (FYS)
Ajankohtaista:

Kurssi järjestetään myös keväällä ja sitä suositellaan fysiikkaa sivuaineenaan opiskeleville ja tammikuussa opintonsa aloittaville.

Syksyllä 2014 aloittaneille pääaineopiskelijoille Mekaniikan jatko-osaan integroidaan kieli- ja viestintäopintojen opintojakso XYHM002 Yhteistyötaidot, joka antaa valmiuksia ryhmätyöhön sekä tukee laboratoriotyöselosteen kirjoittamista.

Sisältö:

Jäykän kappaleen kinematiikkaa ja dynamiikkaa. Hitausmomentti, pyörimisliikkeen energia. Vääntömomentti, pyörimisliikkeen liikeyhtälö. Pyörimismäärä ja sen säilyminen. Statiikkaa, tasapainoehdot. Gravitaatio, Keplerin lait. Värähtelyliike, harmoninen värähtelijä, heilurit. Virtausmekaniikkaa, hydrostaattinen paine, noste, Bernoullin yhtälö. Aaltoliikeoppia, interferenssi, seisovat aallot, ääniaallot.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritetuaan opiskelija tunnistaa ehdot jäykkien kappaleiden staattiselle tasapainolle sekä muodostaa ja osaa ratkaista liikeyhtälöt pyöriville ja vieriville symmetrisille kappaleille; opiskelija tunnistaa ehdot harmoniselle värähtelylle ja osaa mallintaa värähtelevää ja vaimenevasti värähtelevää liikettä yhdessä ulottuvuudessa; opiskelija osaa soveltaa Newtonin lakeja taivaanmekaniikkaan; opiskelija osaa ratkaista kappaleiden tasapainon staattisessa fluidissa ja mallintaa fluidien virtausta yksinkertaisella mallinnuksella; opiskelija osaa kuvata aaltoliikkeen etenemisen Newtonin lakien pohjalta; opiskelija osaa soveltaa superpositioperiaatetta pitkittäisissä ja poikittaisissa yksi- ja kaksiulotteisissa aaltoliikkeissä.

Esitiedot:Edeltävät opinnot: FYSP101, FYSP111 ja FYSP112 (samanaikaisesti).
Opetusmuodot:Luennot 28 h, laskuharjoitukset 14 h ja laboratoriotyöt.
Suoritustavat:

Tentti.

Aikataulu:Syksy, 2. jakso
Kirjallisuus:

Knight, Physics for Scientists and Engineers (2nd or 3rd edition), Chapters 12-15,20-21

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tiistain luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 119, maksimi 200
ilm.aika: 1.5.2014 00:00 - 18.12.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS144ti28.10.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
2FYS145ti4.11.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
3FYS146ti11.11.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
4FYS147ti18.11.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
5FYS148ti25.11.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
6FYS149ti2.12.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
7FYS150ti9.12.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
Torstain luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 119, maksimi 200
ilm.aika: 1.5.2014 00:00 - 18.12.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS144to30.10.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
2FYS145to6.11.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
3FYS146to13.11.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
4FYS147to20.11.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
5FYS148to27.11.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
6FYS149to4.12.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot
7FYS150to11.12.201414:15-16:00TuovinenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 30
ilm.aika: 1.5.2014 00:00 - 18.12.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YNC 12145ti4.11.201408:15-10:00LeskinenTapahtuman tiedot
2YNC 12146ti11.11.201408:15-10:00LeskinenTapahtuman tiedot
3YNC 12147ti18.11.201408:15-10:00LeskinenTapahtuman tiedot
4YNC 12148ti25.11.201408:15-10:00LeskinenTapahtuman tiedot
5YNC 12149ti2.12.201408:15-10:00LeskinenTapahtuman tiedot
6YNC 12150ti9.12.201408:15-10:00LeskinenTapahtuman tiedot
7YNC 12151ti16.12.201408:15-10:00LeskinenTapahtuman tiedot
Demo 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 25
ilm.aika: 1.5.2014 00:00 - 18.12.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS545ti4.11.201410:15-12:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
2FYS546ti11.11.201410:15-12:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
3FYS547ti18.11.201410:15-12:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
4FYS548ti25.11.201410:15-12:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
5FYS549ti2.12.201410:15-12:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
6FYS550ti9.12.201410:15-12:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
7FYS551ti16.12.201410:15-12:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
Demo 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 30
ilm.aika: 1.5.2014 00:00 - 18.12.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YNC 12145ti4.11.201410:15-12:00StylmanTapahtuman tiedot
2YNC 12146ti11.11.201410:15-12:00StylmanTapahtuman tiedot
3YNC 12147ti18.11.201410:15-12:00StylmanTapahtuman tiedot
4YNC 12148ti25.11.201410:15-12:00StylmanTapahtuman tiedot
5YNC 12149ti2.12.201410:15-12:00StylmanTapahtuman tiedot
6YNC 12150ti9.12.201410:15-12:00StylmanTapahtuman tiedot
7YNC 12151ti16.12.201410:15-12:00StylmanTapahtuman tiedot
Demo 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 25
ilm.aika: 1.5.2014 00:00 - 18.12.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS545ti4.11.201412:15-14:00LeskinenTapahtuman tiedot
2FYS546ti11.11.201412:15-14:00StylmanTapahtuman tiedot
3FYS547ti18.11.201412:15-14:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
4FYS548ti25.11.201412:15-14:00LeskinenTapahtuman tiedot
5FYS549ti2.12.201412:15-14:00StylmanTapahtuman tiedot
6FYS550ti9.12.201412:15-14:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
7FYS551ti16.12.201412:15-14:00LeskinenTapahtuman tiedot
Demo 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 25
ilm.aika: 1.5.2014 00:00 - 18.12.2014 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS545ti4.11.201416:15-18:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
2FYS546ti11.11.201416:15-18:00LeskinenTapahtuman tiedot
3FYS547ti18.11.201416:15-18:00StylmanTapahtuman tiedot
4FYS548ti25.11.201416:15-18:00KoskivaaraTapahtuman tiedot
5FYS549ti2.12.201416:15-18:00LeskinenTapahtuman tiedot
6FYS550ti9.12.201416:15-18:00StylmanTapahtuman tiedot
7FYS551ti16.12.201416:15-18:00KoskivaaraTapahtuman tiedot