Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.8

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.6.2018 13:21

TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, 5 op, Käyttäjälähtöisen sovellussuunnittelun perusteet [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.3.15 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/169710
Alkaa - päättyy: 19.1.15 - 13.3.15
Ilmoittautumisaika: 15.5.14 klo 0:00 - 6.3.15 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 12.01.2015 - 19.01.2015.
Ilmoittautuminen voidaan perua 13.3.2015 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Johanna Silvennoinen (johanna.silvennoinen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 323
Maksimi osallistujamäärä: 350
Sopii vielä: 27
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT), Työelämäpalvelut (URA)
Sisältö:

Kurssilla käydään läpi lähestymistapoja, joilla ihminen voidaan ja tulee huomioida tietojärjestelmiä ja muita teknologioita suunniteltaessa. Kurssilla käsitellään lisäksi käyttöliittymien suunnittelua ja toteutusta käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Käyttöliittymäsuunnittelua lähestytään ihminen-teknologia-vuorovaikutuksen, käytettävyystutkimuksen menetelmien ja visuaalisen suunnittelun näkökulmista, joita havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet:

Ihmisen huomioiminen teknologian kehitysprosessissa vaatii laajaa osaamista käytettävien ja miellyttävien teknologisten sovellusten suunnittelemiseksi. Kurssin tietojen avulla opiskelija tiedostaa teknologian ihmislähtöiseen suunnitteluun liittyvät haasteet ja mahdollisuudet.  Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys siitä, että tietojärjestelmien ja muiden teknologioiden suunnittelussa ihminen voidaan ja tulee ottaa huomioon monin eri tavoin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on käsitteelliset välineet hahmottaa teknologisten sovellusten kehittämisprosessi käyttäjän, käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta sekä ymmärtää käyttäjälähtöisen käyttöliittymäsuunnittelun ja  toteutuksen perusteet. Opiskelija osaa lisäksi arvioida käyttöliittymien visuaalista ilmettä ja toiminnallisuutta käyttäjän näkökulmasta hyödyntäen käytettävyystutkimuksen menetelmiä.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Ihmisen huomioiminen sovellussuunnittelussaymmärtää
Käyttäjälähtöisen suunnittelun haasteetymmärtää
Käyttäjälähtöisen suunnittelun mahdollisuudetymmärtää
Käytettävyystutkimuksen menetelmätosaa soveltaa
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnitteluosaa arvioida
Käyttäjäkokemus moniulotteisena ilmiönäymmärtää
Sovelluksen suunnittelun perusteetosaa soveltaa
Käyttäjälähtöinen suunnitteluosaa soveltaa
Esitiedot:

Kurssin sisältö vastaa ITKA112 Käyttäjälähtöinen sovelluskehitys ja TJTA103 Ihminen ja tietojärjestelmä -kurssien sisältöjä. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet nämä kurssit, eivät siten voi saada opintopisteitä tästä kurssista.

Valintamenettely:

Ilmoittautumisjärjestys

Opetusmuodot:

Luentoja yhteensä 28 h, joista 12 h on videoluentoja ja 16 h harjoitustöihin liittyviä kontaktiluentoja. Lisäksi kurssilla on 2 kontaktiopetuskertaa (demot), joilla keskitytään harjoitustyön tekemiseen. Kurssiin liittyy myös kirjallista materiaalia harjoitustyön tekemisen tueksi. Kontaktiluennnoilla on hyvä olla läsnä, videoluennot voi katsoa myös etänä. Demoissa saa ohjeistusta harjoitustyön viimeistelyyn.

Suoritustavat:

Kurssin luentojen seuraaminen (videoluentojen katsominen ja kontaktiluentoihin osallistuminen). Harjoitustyö, joka tehdään 2-3 hengen ryhmissä, toteutetaan pääasiallisesti itsenäisesti. Harjoitustyönä tehdään käyttäjälähtöisesti suunnitellun sovelluksen kirjallinen kuvaus.  Harjoitustyön tekemisen tueksi järjestetään demoja, joissa tehdään suunnitelmien vertaisarviointia. Harjoitustyö raportoidaan kirjallisesti luennoilla käsiteltyjen näkökulmien mukaisesti.

ARVIOINTI:        Asteikolla 1-5. Harjoitustyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten
-                           kattavasti työssä on hyödynnetty kurssin luento- ja kirjallista materiaalia
-                           hyvin käyttäjälähtöisyyden eri näkökulmat on sisällytetty työhön
-                           miten huolella työ noudattaa harjoitustyön ohjeistusta
-                           miten hyvin jokaisen ryhmäläisen osuus työssä tulee esiin

Kurssin työmäärä:

5 opintopistettä eli 20 tuntia luentojen seuraamista, 5 tuntia luentomuistiinpanojen tekemistä, 4 tuntia demoissa työskentelyä, kirjalliseen materiaaliin perehtymistä 26 tuntia ja 80 tuntia harjoitustyön tekemiseen.

Aikataulu:

19.1. - 13.3.2015

Kirjallisuus:

Ilmoitetaan luentojen alussa, sisältää luentokalvot ja artikkeleita sekä suomeksi että englanniksi.

Yhteystiedot:

Kurssin vastuuopettaja on FT Hannakaisa Isomäki, IT-tdk

Visuaalisen suunnittelun opettaja on TaM, tohtorikoulutettava Johanna Silvennoinen, TKTL/kognitiotiede

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 311, maksimi 350
ilm.aika: 15.5.2014 00:00 - 6.3.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3ma12.1.201512:15-14:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali4ma19.1.201512:15-14:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali5ma26.1.201512:15-14:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 25ma26.1.201514:15-16:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7ma9.2.201512:15-14:00Silvennoinenvideoluento 2Tapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ma16.2.201512:15-14:00Silvennoinenvideoluento 3Tapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9ma23.2.201512:15-14:00Silvennoinenvideoluento 5Tapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 306, maksimi 350
ilm.aika: 15.5.2014 00:00 - 6.3.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3to15.1.201510:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali4to22.1.201510:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali5to29.1.201510:15-12:00SilvennoinenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6to5.2.201510:15-12:00Silvennoinenluento 7Tapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7to12.2.201510:15-12:00Silvennoinenluento 8Tapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8to19.2.201510:15-12:00Silvennoinenvideoluento 4Tapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10to5.3.201510:15-12:00Silvennoinenvideoluento 6Tapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 89, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2014 00:00 - 6.3.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka, Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka5ke28.1.201512:00-14:00-Tapahtuman tiedot
Demo 1 ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 97, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2014 00:00 - 6.3.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka, Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka5to29.1.201508:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Demo 2 ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 30, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2014 00:00 - 6.3.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka, Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka9ke25.2.201512:00-14:00-Tapahtuman tiedot
Demo 2 ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 37, maksimi 100
ilm.aika: 15.5.2014 00:00 - 6.3.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka, Ag B113.1 (Europe), mikroluokka, Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka, Ag B212.1 (Finland), mikroluokka10ke4.3.201512:00-14:00-Tapahtuman tiedot
Demo 1 TJT 2015 -aloittaneet [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 40, maksimi 60
ilm.aika: 15.5.2014 00:00 - 6.3.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka5ke28.1.201514:00-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka5ke28.1.201514:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Demo 2 TJT 2015 -aloittaneet [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 60
ilm.aika: 15.5.2014 00:00 - 6.3.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka9ke25.2.201514:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka9ke25.2.201514:15-16:00-Tapahtuman tiedot