Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.5.2019 00:55

RFIA040 Ranskalainen kielitiede, 3 op, KIRJATENTTI [kotisivu]

Romaaninen filologia (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/romklass/Opiskelu/Opetussuunnitelmat/romfil-ops2012-2015/opintojaksot#RFIA040
Alkaa - päättyy: 1.8.12 - 31.7.20
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Anne-Laure Kiviniemi (anne-laure.l.c.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 5
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 195
Organisaatiot:Romaaninen filologia (KLS) (RFI)

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.