Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.5.2019 01:00

RFIP036 Ranskalainen kulttuuri, 4 op, KIRJATENTTI [kotisivu]

Romaaninen filologia (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/ops/fi/hytk/monialaisen-kieliasiantuntijan-kandidaattiohjelma-romaanisen-filologian-opintosuunta/unit/8083
Alkaa - päättyy: 1.8.12 - 31.7.20
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Anne-Laure Kiviniemi (anne-laure.l.c.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 9
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 191
Organisaatiot:Romaaninen filologia (KLS) (RFI)

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.