Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2023 06:09

WETS905 Tutkielmaan liittyvä kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma / Literature Review and Plan for Master's Thesis, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.15 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.14 - 31.7.15
Ilmoittautumisaika: 6.6.14 klo 0:00 - 31.7.15 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Roger Jones (rogerijones51@gmail.com)
Anna Karjalainen (anna.karjalainen@kotiposti.net)
Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Karvonen (anssi.t.karvonen@jyu.fi)
Yliopistotutkija Mikko Kiljunen (mikko.j.kiljunen@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Jarmo Meriläinen
Liisa Nevalainen (liisa.e.nevalainen@gmail.com)
Yliopistonlehtori Juhani Pirhonen (juhani.pirhonen@jyu.fi)
Tuula Sinisalo
Professori Jouni Taskinen (jouni.k.taskinen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 24
Organisaatiot:Akvaattiset tieteet (BIO) (WET), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:

Pro gradu-työssä käytettäviin menetelmiin ja tutkimuksen taustaan liittyvä kirjallisuuskatsaus ja pro gradu -työn tutkimussuunnitelma. Tehdään ennen varsinaisen gradu-työn aloittamista.

Työ palautetaan KOPPAan WETS905 palautuslaatikkoon urkund-tarkistusta varten. Palautettaessa hyväksyttävä urkund-tarkastukseen lähettäminen.