Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.24.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.1.2018 22:44

HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Fysiikan laitos, Historian ja etnologian laitos, Kasvatustieteiden laitos, Kemian laitos, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Liikuntabiologian laitos, Liikuntakasvatuksen laitos, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Musiikin laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Opettajankoulutuslaitos, Psykologian laitos, Terveystieteiden laitos, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos, Viestintätieteet, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 2.3.15 klo 16:00.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.9.14 - 29.5.15
Ilmoittautumisaika: 15.8.14 klo 8:00 - 2.3.15 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 2.3.2015 klo 16:00 mennessä.
Opettaja(t): Merja Almonkari (merja.almonkari@jyu.fi)
Lehtori Irma Kakkuri (Irma.Kakkuri@edu.jyu.fi)
Lehtori Kaili Kepler-Uotinen (kaili.kepler-uotinen@jyu.fi)
Suunnittelija Hanna Laitinen (hanna.r.laitinen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Tommi Mäkinen (tommi.u.makinen@jyu.fi)
Kimmo Nieminen (kimmo.t.nieminen@jyu.fi)
Lehtori Raili Välimaa (raili.valimaa@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 474
Maksimi osallistujamäärä: 1200
Sopii vielä: 726
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia (KEE), Fysiikan laitos (FYS), Fysioterapia (FTE), Gerontologia ja kansanterveys (TGE), Historian ja etnologian laitos (HELA), Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopisto (JY), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Kasvatustieteiden laitos (KLA), Kemian laitos (KEM), Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Liikuntabiologian laitos (LBI), Liikuntakasvatuksen laitos (LKA), Liikuntalääketiede (LLT), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Matematiikka (MAT), Musiikin laitos (MUS), Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (MUTKU), Opettajankoulutuslaitos (OKL), Psykologian laitos (PSY), Terveyskasvatus (TER), Terveystieteiden laitos (TER), Terveystieteiden opettajakoulutus (fysioterapia), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL), Tilastotiede (MAT) (TIM), Viestintätieteet (VIE), Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (YTK), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) (YFI)
Sisältö:
 • Itsetuntemuksesta hyvinvointia
 • Tunteiden säätely
 • Vuorovaikutuksen kuorma ja keveys
 • Lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitona
 • Arki haltuun palanen kerrallaan
 • Realistisella ajankäytöllä stressi hallintaan
 • Hyvinvoinnin riskitekijät
 • Vahvuudet ja voimavarat
Osaamistavoitteet:
 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään haasteellisia tilanteita ennalta sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia
 • opiskelijalla on keinoja vahvistaa itsetuntemustaan ja soveltaa itsetutkiskelua sekä hyvinvoinnissa että opiskelussa
 • opiskelija ymmärtää työn ja levon merkityksen opiskelukyvylle
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta
Ilmoittautuminen:
 • Ilmoittaudu ainoastaan yhden ryhmän opetukseen
 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman laitoksesi tai tiedekuntasi ryhmään. Mikäli oman laitoksesi tai tiedekuntasi ryhmän aikataulut eivät sovi sinulle, voit ilmoittautua myös ns. poikkitieteelliseen ryhmään (Ryhmä 1 = Kauppakorkeakoulu ja muut tiedekunnat, Ryhmä 6 = Fysiikan laitos ja muut tiedekunnat)
 • Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille
 • Kemian laitoksen, matematiikan ja tilastotieteen laitoksen, YFIn laitoksen ja terveyskasvatuksen yo-pohjaisille opiskelijoille kurssi on pakollinen
Suoritustavat:
 • Luennot ja pienryhmätoiminta 16t
 • Itsenäistä yksilö- ja pienryhmätyöskentelyä (näillä viikoilla ei ole luentoja)
 • Arviointi: Hyv / Hyl
Yhteystiedot:

Hanna Laitinen

hanna.r.laitinen@jyu.fi

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21138ma15.9.201410:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
2MaA 21139ma22.9.201410:15-11:45MäkinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 341ma6.10.201410:15-11:45AlmonkariTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 343ma20.10.201410:15-11:45KakkuriTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 344ma27.10.201410:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 345ma3.11.201410:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 347ma17.11.201410:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
8MaA 10348ma24.11.201410:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 30344pe31.10.201410:15-11:45MäkinenTapahtuman tiedot
2L 30345pe7.11.201410:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
3L 30347pe21.11.201410:15-11:45AlmonkariTapahtuman tiedot
4L 30348pe28.11.201410:15-11:45KakkuriTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 23pe16.1.201510:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
6Ag Beeta4pe23.1.201510:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag C2316pe6.2.201510:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
8L 3027pe13.2.201510:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
Kielten, viestintätieteiden, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 67, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 244pe31.10.201412:15-13:45MäkinenTapahtuman tiedot
2H 32045pe7.11.201412:15-13:45LaitinenTapahtuman tiedot
3MaA 21147pe21.11.201412:15-13:45AlmonkariTapahtuman tiedot
4L 30248pe28.11.201412:15-13:45KakkuriTapahtuman tiedot
5H 3203pe16.1.201512:15-13:45NieminenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 24pe23.1.201512:15-13:45LaitinenTapahtuman tiedot
7H 3206pe6.2.201512:15-13:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
IT tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 51, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem146pe14.11.201410:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
2YlistöKem147pe21.11.201410:15-11:45MäkinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 349pe5.12.201410:15-11:45AlmonkariTapahtuman tiedot
4YlistöKem150pe12.12.201410:15-11:45KakkuriTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 34pe23.1.201510:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 35pe30.1.201510:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 37pe13.2.201510:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 38pe20.2.201510:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
Kemian sekä bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 55, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3033ma12.1.201514:15-15:45LaitinenTapahtuman tiedot
2YAA 3034ma19.1.201514:15-15:45MäkinenTapahtuman tiedot
3YAA 3036ma2.2.201514:15-15:45NieminenTapahtuman tiedot
4YAA 3037ma9.2.201514:15-15:45LaitinenTapahtuman tiedot
5YAA 30310ma2.3.201514:15-15:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
6YAA 30311ma9.3.201514:15-15:45KakkuriTapahtuman tiedot
7YlistöKem116ma13.4.201514:15-15:45AlmonkariTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 317ma20.4.201514:15-15:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
Fysiikan laitoksen ja muiden tiedekuntien opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem43ke14.1.201510:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
2L 3024ke21.1.201510:15-11:45MäkinenTapahtuman tiedot
3YlistöKem16ke4.2.201510:15-11:45AlmonkariTapahtuman tiedot
4YlistöKem17ke11.2.201510:15-11:45KakkuriTapahtuman tiedot
5L 3028ke18.2.201510:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
6YlistöKem110ke4.3.201510:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7YlistöKem112ke18.3.201510:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
8YlistöKem113ke25.3.201510:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 49, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 3023ti13.1.201514:15-15:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
2L 3024ti20.1.201514:15-15:45MäkinenTapahtuman tiedot
3L 3026ti3.2.201514:15-15:45AlmonkariTapahtuman tiedot
4L 3027ti10.2.201514:15-15:45KakkuriTapahtuman tiedot
5L 2098ti17.2.201514:15-15:45NieminenTapahtuman tiedot
6L 30310ti3.3.201514:15-15:45LaitinenTapahtuman tiedot
7L 30212ti17.3.201514:15-15:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
8L 30213ti24.3.201514:15-15:45LaitinenTapahtuman tiedot
Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 37, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 3023to15.1.201510:15-11:45VälimaaTapahtuman tiedot
2L 3024to22.1.201510:15-11:45MäkinenTapahtuman tiedot
3L 3026to5.2.201510:15-11:45KakkuriTapahtuman tiedot
4L 3027to12.2.201510:15-11:45AlmonkariTapahtuman tiedot
5L 3028to19.2.201510:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 310to5.3.201510:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Delta12to19.3.201510:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
8L 30213to26.3.201510:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 104, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 23pe16.1.201508:15-09:45LaitinenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 34pe23.1.201508:15-09:45MäkinenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 36pe6.2.201508:15-09:45AlmonkariTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 27pe13.2.201508:15-09:45KakkuriTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 28pe20.2.201510:15-11:45NieminenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 310pe6.3.201510:15-11:45LaitinenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 312pe20.3.201510:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 313pe27.3.201510:15-11:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opiskelijat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 45, minimi 10, maksimi 120
ilm.aika: 15.8.2014 08:00 - 2.3.2015 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2597ma9.2.201508:15-09:45VälimaaTapahtuman tiedot
2MaD 2598ma16.2.201508:15-09:45MäkinenTapahtuman tiedot
3MaD 25910ma2.3.201508:15-09:45KakkuriTapahtuman tiedot
4MaD 25911ma9.3.201508:15-09:45AlmonkariTapahtuman tiedot
5MaD 25913ma23.3.201508:15-09:45LaitinenTapahtuman tiedot
6MaD 25916ma13.4.201508:15-09:45NieminenTapahtuman tiedot
7MaD 25917ma20.4.201508:15-09:45Kepler-UotinenTapahtuman tiedot
8MaD 25918ma27.4.201508:15-09:45LaitinenTapahtuman tiedot