Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2023 18:53

JOUS045 Uutispeliprojekti, 5 op

Tietotekniikan laitos, Viestintätieteet

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.1.15 - 30.4.15
Opettaja(t): Professori Marko Siitonen (marko.siitonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Panu Uotila (panu.uotila@jyu.fi)
Yliopistotutkija, Apulaisprofessori (Associate Professor) Turo Uskali (turo.i.uskali@jyu.fi)
Jukka Varsaluoma (jukka.varsaluoma@jyu.fi)
Tanja Välisalo (tanja.valisalo@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 5
Organisaatiot:Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE), Viestintätieteet (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:

Oletko kiinnostunut pelien hyödyntämisestä, pelillisyydestä ja pelituotannosta?

Uutispeliprojekti on viestintätieteiden laitoksen ja tietotekniikan laitoksen yhteinen kurssi, jossa opiskelijat tekevät monialaisissa tiimeissä uutispelejä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Keskisuomalaisen kanssa ja parhaat pelit julkaistaan verkkolehden sivuilla.

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija

 • ymmärtää uutispelien suunnittelun keskeisiä lähtökohtia
 • osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan uutispelien suunnitteluun ja toteutukseen
 • osaa arvioida vuorovaikutteisen ja monimediaisen kerronnan merkitystä journalistiselle kerronnalle
 • osaa toimia osana monialaista tiimiä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa projektin monialaisessa tiimissä.
Esitiedot:

Kurssille hakeville suositellaan esitiedoksi kurssia HTKA112 Pelin lumo (tai vastaava) ja/tai TIEA219 Pelisuunnittelu. Ohjelmoijan tehtäviin hakevista etusijalla ovat Pelit ja pelillisyys -suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat.

Viestintätieteiden laitoksen opiskelijoista etusijalla ovat journalistiikan opiskelijat. Muidenkin viestintätieteiden laitoksen oppiaineiden opiskelijat voivat hakea kurssille, mikäli heillä on journalistista työkokemusta.

Ilmoittautuminen:

Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa, vaan sille on hakemusten perusteella tapahtuva valinta, ks. tarkemmin seuraava kohta "Valintamenettely".

Valintamenettely:

Kurssille valitaan

 • max 10 opiskelijaa viestintätieteistä
 • max 10 tietotekniikalta.

Lähetä vapaamuotoinen yhden sivun pituinen hakemus ja opintorekisteriote osoitteeseen panu.uotila@jyu.fi viimeistään 5.12.2014. Kerro hakemuksessa kiinnostuksistasi ja osaamisestasi, miksi haluat kurssille ja mitä kurssilta odotat. Kurssilla työskennellään tiimeissä, joiden kaikilla jäsenillä on monipuolisia tehtäviä opintotaustan, osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Mainitse hakemuksessa, mitkä seuraavista tehtävistä sinua erityisesti kiinnostavat:

 • projektin johtaminen
 • sisällöntuotanto
 • ohjelmointi (HTML5)
 • pelisuunnittelu
 • grafiikka
 • audio.

Kurssille pääsystä ilmoitetaan viimeistään 16.12.2014. Valinnassa huomioidaan aikaisempi opintomenestys ja kurssin alaan liittyvä kokemus ja harrastuneisuus sekä kurssin sijoittuminen osaksi tutkintorakennetta.

Korvaavuudet: Kurssi sopii journalistiikan syventävien opintojen valinnaisiin suorituksiin ja tietotekniikan opiskelijoilla korvaa kurssin TIES475 Syventävä peliprojekti.

Suoritustavat:

Tapaamisten lisäksi kurssiin kuuluu paljon tiimityöskentelyä. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista koko projektin ajaksi. Kurssilla noudatetaan 80 prosentin läsnäolovelvoitetta. Kurssin ensimmäinen tapaamiskerta on pakollinen kaikille kurssin suorittaville.

Opintopisteet:

 • viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille 5 op
 • tietotekniikan opiskelijoille 10 op (koodauksen työllistävyyden vuoksi)
Yhteystiedot:

Lisätietoja antavat kurssin vastuuopettajat:

Panu Uotila (viestintätieteiden laitos), panu.uotila@jyu.fi
Jukka Varsaluoma (tietotekniikan laitos), jukka.varsaluoma@jyu.fi

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 20
ilm.aika: 18.11.2014 00:00 - 30.4.2015 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 3033ke14.1.201514:15-15:45Uotila, Varsaluoma, VälisaloAloitustapaaminenTapahtuman tiedot
2S 3033pe16.1.201512:15-13:45Siitonen, VälisaloUutispelit (Marko)Tapahtuman tiedot
3S 3034ke21.1.201514:15-15:45Varsaluoma, VälisaloProjekinhallinta (Tanja)Tapahtuman tiedot
4S 2034pe23.1.201512:15-13:45Uotila, VälisaloJournalistinen työskentely & journalismin tulevaisuus (Panu & Turo)Tapahtuman tiedot
5S 3035ke28.1.201514:15-15:45Uskali, Varsaluoma, VälisaloDatajournalismi (Turo)Tapahtuman tiedot
6-6ke4.2.201514:15-15:45Uotila, Varsaluoma, VälisaloHUOM. Tapaaminen pidetään Keskisuomalaisen toimituksessa.Tapahtuman tiedot
7S 3036pe6.2.201512:15-13:45Varsaluoma, VälisaloPelinkehitysprosessi (Jukka & Tanja)Tapahtuman tiedot
8A 005 Harjoitus-Studio10ke4.3.201514:15-16:00Varsaluoma, VälisaloTestausTapahtuman tiedot
9A 005 Harjoitus-Studio13ke25.3.201514:15-16:00Uotila, Varsaluoma, VälisaloTestausTapahtuman tiedot
10S 20317ma20.4.201514:15-16:00Uotila, Varsaluoma, VälisaloLoppuesittelyTapahtuman tiedot